หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน บัญชีทั่วไป 49 ตำแหน่ง
Elephant Hills
Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชีประจำที่เชียงใหม่) (1 อัตรา)
บริษัท: Elephant Hills
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
หจก กระบี่ธีระพงศ์ทัวร์
พนักงานบัญชี (ด่วน) (1 อัตรา)
บริษัท: หจก กระบี่ธีระพงศ์ทัวร์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1 สามารถทำบัญชีได้ 2 มีความละเอียด 3 ทำคอมพิวเตอร์ได้ 4 ปิดงบได้พิจาณาเป็นพิเศษ
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
C-Cube Automotive
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: C-Cube Automotive
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -รายรับ - ร่ายจ่าย -สต๊อกสินค้า -ภาษีซื้อ - ขาย -ประกันสังคม -เจ้าหนี้การค้า
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด (สาขา 0001)
เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด (สาขา 0001)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ภูเก็ต เอส อาร์ ซี ทราเวล
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: ภูเก็ต เอส อาร์ ซี ทราเวล
รายละเอียดงาน/หน้าที่: คิดค่าเที่ยว คิดเงินเดือนคนขับรถ คิดยอดบัญชีให้บริษัททัวร์
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
มิลเลนเนียม เวนเจอร์
พนักงานบัญชีลูกหนี้ (1 อัตรา)
บริษัท: มิลเลนเนียม เวนเจอร์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ตัดชำระลูกหนี้ 2.ทวงหนี้ ตามเช็ค 3.จัดเรียงเอกสาร 4.แก้ไขเอกสาร 5.ออกบิลสินค้า สรุปรายงานสินค้า ทำงาน 09.00-18.30 มีโอทีบางวัน ทำงาน จ-ส มีวันหยุดนักขัต เบี้ยเลี้ยง โอที ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
สำนักงาน ซี.เอ็ม.เอ.บัญชีและธุรกิจ
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: สำนักงาน ซี.เอ็ม.เอ.บัญชีและธุรกิจ
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จัดเตรียมเอกสารบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมทำบัญชีสำเร็จรูป จัดทำแบบนำส่งภาษีทุกประเภท ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี(ด่วน) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลด้านการรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ บันทึกบัญชีด้านจ่ายและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงินรายเดือน พร้อมรายละเอียดประกอบงบ(มีการสอนงาน) ...
จังหวัด: นนทบุรี
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Lemongrass House Fresh Handmade Spa Products
ผู้ช่วยบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: Lemongrass House Fresh Handmade Spa Products
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
กระบี่ ซีบาส โฮเทล
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: กระบี่ ซีบาส โฮเทล
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Dynamic group product co.,ltd.
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: Dynamic group product co.,ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ดูแลการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 2.จัดทำเอกสารวางบิลและจ่ายเช็ค 3.จัดทำเอกสารทางด้านภาษี 4.จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
The Key Phuket Co.,Ltd.
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: The Key Phuket Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เอ็กโซติก โวยาจ จำกัด
ลงบัญชี Express (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอ็กโซติก โวยาจ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
ร้านวีระกิจ ฮาร์ดแวร์ (จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง)
พนักงานบัญชี (ร้านวีระกิจ ฮาร์ดแวร์ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง) (1 อัตรา)
บริษัท: ร้านวีระกิจ ฮาร์ดแวร์ (จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Responsibilities : *จัดทำบัญชี ภายในบริษัท ทั้งหมดลงในโปรแกรม Express *จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย *ยื่นภาษี ภงด.53 , ภพ. 1,3 *สามารถติดต่อธนาคาร และนอกสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พนักงานบัญชี (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: บันทึกข้อมูลทางบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Discovery Holiday
บัญชี (5 อัตรา)
บริษัท: Discovery Holiday
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบงานด้านเอกสาร และ ผู้ช่วยทำเช็คธนาคาร และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด
พนักงานธุรการ / บัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(1999) จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สมุทรสาคร
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Salad Beach Resort
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: Salad Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ซี เอส พี เคมิคัลส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซี เอส พี เคมิคัลส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
บ.ออดสกี้ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้ (2 อัตรา)
บริษัท: บ.ออดสกี้ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ทำเอกสารบัญชีรายได้ของบริษัท
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
ไมโครการปัก จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: ไมโครการปัก จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - จัดทำรายงานภาษีซื้อ -ภาษีขาย - ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน - รวบรวมเอกสารทางการบัญชี
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Krabi See Tho Holidays
บัญชี / ผู้ช่วยบัญชี (2 อัตรา)
บริษัท: Krabi See Tho Holidays
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ฮิดายะห์แกรนด์ จำกัด
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ฮิดายะห์แกรนด์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Safetylifesale&service
พนักงานบัญชี (3 อัตรา)
บริษัท: Safetylifesale&service
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ภูเก็ตค้าซีเมนต์ จำกัด
พนักงานบัญชี (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเก็ตค้าซีเมนต์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง