หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน บัญชี-การเงิน 38 ตำแหน่ง
บจก.บีเค ฟู๊ด แอนด์ ซัพพลาย
พนักงานบัญชี (2 อัตรา)
บริษัท: บจก.บีเค ฟู๊ด แอนด์ ซัพพลาย
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -ดูแลบัญชีลูกหนี้การค้า -ตอบคำถามลูกค้าได้(เกี่ยวกับสินค้า) -
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
โรงเรียนนานาชาติสมุย (International School of Samui)
ผู้ช่วยบัญชี-การเงิน (1 อัตรา)
บริษัท: โรงเรียนนานาชาติสมุย (International School of Samui)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท ภูเขา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ฝ่ายบัญชี และการเงิน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเขา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ชิโน เฮ้าส์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(ด่วนมาก) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ชิโน เฮ้าส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
Senior Accountant ( เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ) (1 อัตรา)
บริษัท: มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Job Title and Summary: Senior Accountant. The purpose of this role is responsible for full accounting transaction, balance sheet, and financial statement and reporting. Consolidate financial reports to assist management analysis. Ensure all account transaction ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Oonrak Koh Samui School
เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)
บริษัท: Oonrak Koh Samui School
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
Oonrak Koh Samui School
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: Oonrak Koh Samui School
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 1 ตำแหน่ง (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซายน์เทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. บริหารจัดการยอดลูกหนี้ 2. จัดเตรียมบิล เพื่อให้พนักงานไปติดตามลูกหนี้ 3. ลงบัญชี และทำรายงานสรุป รายการยอดลูกหนี้คงเหลือ 4. ออกไปพบลูกค้ารายใหญ่บางโอกาส เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
บมจ.แมคคาเล กรุ๊พ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (10 อัตรา)
บริษัท: บมจ.แมคคาเล กรุ๊พ
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชี-การเงิน 2. บันทึกข้อมูลลงระบบ 3. อื่นๆ
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Marriott Vacation Club, Asia Pacific
Assistant Manager, Planning and Analysis / Assistant Accounting Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Marriott Vacation Club, Asia Pacific
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Reporting to the Director of Finance Operations, the Financial Analyst’s role is one of a business partner to associates of all levels. The focus of the position is in preparing and analysing the Operations activity to help drive the best operational dec ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
LPN.DEVELOPEMENT CO.,LTD
เจ้าหน้าที่บัญชี (5 อัตรา)
บริษัท: LPN.DEVELOPEMENT CO.,LTD
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ทำบัญชีด้านรับ และจ่ายได้ หากปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความอดทน,ละเอียดรอบคอบในการทำงาน - บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนิติบุคคล ( AP-AR) - ปิดงบการเงิน - ตรวจร่างงบประมาณ - เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการนิติบุคคล ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
REVOLUTION IT & MARKETING  Co., Ltd.
Financial Staff (1 อัตรา)
บริษัท: REVOLUTION IT & MARKETING Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง • รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ (ภพ.30) • จัดทำใบสำคัญ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
British Columbia International School Bangkok
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: British Columbia International School Bangkok
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลการเงิน เช่น รายรับ รายจ่ายของโรงเรียน การจัดซื้อของเข้าโรงเรียน การขายอุปกรณ์และเสื้อผ้าของนักเรียน ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
Sr. Accountant (2 อัตรา)
บริษัท: สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Responsibilities: • Compile and analyze financial information to prepare financial statements including monthly and annual accounts • Ensure financial records are maintained in compliance with accepted policies and procedures • Ensure all financial repor ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
การเงิน (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.ติดตามเงินลูกค้าที่ครบกำหนดชำระ,ติดตามชำระหนี้ลูกค้า 2.สรุปลุกหนี้คงค้าง,จ่ายงาน Messenger 3.รับวางบิล-จ่ายชำระหนี้ Supplier ...
จังหวัด: สมุทรปราการ
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติงานที่นครปฐม) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป - รับผิดชอบหน้าที่บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในประเทศ เจ้าหนี้ในกลุ่ม ดีสโตน และ เจ้าหนี้ต่างประเทศ ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร - รับผิดชอบหน้าที่จัดเตรียม บันทึก ข้อมูลในการคำนวณหาต้นทุนมาตรฐานสำหรับสินค้าทุกประเภทที่บริษัทได้ทำการ ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ตามตกลง
สยามเรียลเอสเตทโซลูชั่นจำกัด
ฝ่ายบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: สยามเรียลเอสเตทโซลูชั่นจำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: สมุดรายวันซื้อ 1 บันทึกรายการซื้อสินค้า 2 บันทึกตั้งนี้ผู้รับเหมา 3 จัดชุดเอกสารทั้งหมดส่งการเงิน เพื่อเตรียมจ่ายชำระหนี้ 4 จัดทำรายละเอียดประกอบสินค้าคงเหลือ 5 จัดทำรายละเอียดประกอบสินทรัพย์อื่นๆ สมุดรายวันขาย 1 บันทึกตั้งลูกหนี้ตามสัญญาขาย 2 ควบคุม ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท ไทย ฮาร์โมนี่ ฟู๊ด จำกัด
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไทย ฮาร์โมนี่ ฟู๊ด จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชี (เครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี) (สังกัดในเครือฯ) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ตรวจเอกสารบัญชีด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตามที่บริษัทฯ กำหนด - ติดตามเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนตามรอบที่ บริษัทฯ กำหนด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท อัลพลา ไฮเทค จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อัลพลา ไฮเทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ชลบุรี
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดอ ฟลอร่า สปา ภูเก็ต
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
บริษัท: ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดอ ฟลอร่า สปา ภูเก็ต
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ไทยกอง จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ไทยกอง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก - รับผิดชอบงานบัญชีด้าน BOI บันทึก ตรวจสอบและจัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ทางด้านบัญชี ต้นทุน สินค้าคงคลัง ภาษีอากรและมาตรฐานบัญชี - ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าที่ผลิตเพื่อจัดทำงบการเงินโดยคำนวนต้น ...
จังหวัด: ตรัง
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ชาโต เดล สมุย จำกัด
Account Receivable Supervisor (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ชาโต เดล สมุย จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด
พนักงานจัดซื้อ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -พิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบคอบ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร -เป็นตัวแทนต่อประสานงานขององค์กรและผู้ขายสินค้า -เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรวจสอบการรับมอบสินค้า -จัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อและเสนอให้ผู้ม ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
FINANCIAL OFFICER (เจ้าหน้าที่การเงิน) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง