หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน,แคชเชียร์ 5 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัทหาดใหญ่อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (เชฟโรเลตหาดใหญ่)
สงขลา
ตำแหน่ง แคชเชียร์
บริษัท รักษาความปลอดภัย สปัน จำกัด
นนทบุรี
Cost Supervisor (Urgent)
Hyton Leelavadee Hotel, Phuket
ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่การเงิน(แคชเชียร์)
บ.เทพธัญญภา จำกัด(รพ.เทพธารินทร์)
กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท สมุยเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด
สุราษฎร์ธานี