หางาน ส่งใบสมัครงาน ง่ายๆ จากทุกสาขาอาชีพ 60,000 อัตรา

ตำแหน่งงาน ล่าม,ไกด์,มัคคุเทศก์ 1 ตำแหน่ง
  ตำแหน่งงานและบริษัท จังหวัด
Customer Service บริการดูแลลูกค้าเกาหลี พูดภาษาเกาหลีได้
Royal Phuket Cruise
ภูเก็ต