ตำแหน่ง : สมุหบัญชี

นิติบุคคลอาคารชุดตรีทศ ซิตี้ มารีน่า


รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญจ่าย (PAYMENT VOUCHER) และรวมถึงการตรวจสอบรหัสบัญชีซึ่งได้บันทึกในใบสำคัญจ่าย(ที่เกี่ยวข้อง) พร้อมกับตรวจสอบว่ารายการทุกรายการในใบสำคัญจ่าย ได้บันทึกรายการไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกบัญชีแล้ว 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายได้ประจำเดือน (MONTHLY INCOME REPORT) และสามารถปิดงบบัญชีได้ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายการประจำวัน (JOURNAL VOUCHER) รวมทั้งการจัดทำสมุดบัญชีลงรายการประจำวันต่างๆ เพื่อการบันทึกรายการบัญชี 4. ทำบัญชีด้านรับ AR และจ่ายได้ AP 5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานข้อมูลเงินเดือน (PAYROLL REPORT) เพื่อการอนุมัติและการจัดทำเช็คเพื่อการนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการลงนามในเช็ค ก่อนการจัดส่งไปยังธนาคาร เพื่อเข้าเงินให้กับพนักงาน และตรวจสอบ ภ.ง.ด. หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน พร้อมทั้งการจัดทำเช็คภาษีดังกล่าว ภายในกำหนดเวลา 6. ตรวจสอบงบกระทบยอดระหว่างบัญชี (RECONCILIATION) สำหรับธนาคารต่างๆรวมทั้งกระทบยอดรายการบัญชีต่างๆ 7. ตรวจสอบงบทดลอง รวมทั้ง งบกำไรขาดทุน และงบดุล รวมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ 8. จัดทำ ภ.ง.ด. 50 รวมทั้ง ภ.ง.ด. 51 และภ.ง.ด. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. จัดการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาซึ่งการควบคุมทางการบัญชี เพื่อให้มีการควบคุมภายในและให้มีการบันทึกทางบัญชีตามหลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงกฎหมายบัญชีต่างๆ 10. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้รักษาทรัพย์สิน และเอกสารทางภาษีได้มีการรักษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งข้อกำหนดของรัฐบาลได้มีการปฏิบัติโดยถูกต้อง

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
อายุ: 25-30 ปี ขึ้นไป
จำนวน: 1 อัตรา
ประสบการณ์: 4-5 ปี
เพศ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 128 ครั้ง
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 13 ก.ค. 64

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง

2. อายุ 28 - 35 ปี

3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี (ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD)

4. มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี-การเงิน ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

5. มีทักษะในการใช้ Computer MS.Office และ Program ด้านบัญชี ได้ดี

6. มีความละเอียดรอบคอบ , คล่องตัว , และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

เงินเดือน

30,000 หรือตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: ไพศาล ปันศิริ
นิติบุคคลอาคารชุดตรีทศ ซิตี้ มารีน่า
1867 ถนนเจริญนคร 55 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 024394774
แฟกซ์: 024394775
อีเมล์:

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
สมุหบัญชี กรุงเทพฯ

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 9828
 • ชื่อบริษัท: นิติบุคคลอาคารชุดตรีทศ ซิตี้ มารีน่า
 • ชื่อตำแหน่งงาน: สมุหบัญชี
 • ประเภทงานหลัก: บัญชี/การเงิน/ธนาคาร
 • ประเภทงานย่อย: บัญชี-การเงิน
 • เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
 • วันที่ลงประกาศ: 13 ก.ค. 64
 • ติดต่อ: ไพศาล ปันศิริ