รายละเอียดประวัติ
รหัสประวัติ JB20191124107

ชื่อ(Name) เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่(Address) เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร(Phone) เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์(Email) เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
จังหวัดที่ต้องการทำงาน สงขลา

ตำแหน่งงานที่ต้องการ / Positions
1. PMME Technician / 2. QC / 3. ช่าง

เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท
ประเภทงานที่ต้องการ งานประจำ
ความสมบูรณ์ 53.40%
ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal information
เพศ ชาย วันเกิด 21 ก.ค. 35 อายุ 27 ปี
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ส่วนสูง 162 ซม. น้ำหนัก 57 กก.
สถานะ โสด สถานะภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา / Education
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2562
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล วุฒิการศึกษา อ.ส.บ
เกรดเฉลี่ย 2.30
ความสามารถ อื่นๆ / Other
ความสามารถทางภาษา/Language Skills
ภาษา/ Language พูด/ Speak อ่าน/ Read เขียน/ Write
ไทย/Thai ดีมาก ดีมาก ไม่ระบุ
อังกฤษ/English พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีด ไทย ไม่ระบุ อังกฤษ ไม่ระบุ
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์,รถจักรยานยนต์
ยานพาหนะส่วนตัว รถยนต์,รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
ฟุตบอล

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติและประสบการณ์อื่นๆ
ไม่ระบุ

บุคคลอ้างอิง เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ค้นหาประวัติ