หางาน สมัครงาน จากบริษัท โรงแรมชั้นนำในภาคใต้

ประเภทธุรกิจงาน อุตสหกรรม/โรงงาน
Programmer (2 อัตรา)
- พัฒนาซอฟท์แวร์ PHP, VB.NET, C# - ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL SERVER - วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน ไม่ระบุ
รองหัวหน้าฝ่ายผลิต (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ควบคุมการทำงานของพนักงาน - จัดทำเอกสารของแผนก - ทำงานตามที่ได้นับหมอบหมาย
เชียงใหม่ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
จป.วิชาชีพ (1 อัตรา)
-ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน -จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย -จัดให้มีการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ -ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน -รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ/รายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ -จัดให้มีการประชุม คปอ. -ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความร้อน แสง เสีย ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน ไม่ระบุ
ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า (2 อัตรา)
-วางแผนการทำงานของแผนกในแต่ละปี -ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก -วางแผนงาน ควบคุมทีม ติดตามงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นอย่างดี -สามารถ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
ลำปาง » เงินเดือน ไม่ระบุ
2 ตำแหน่ง (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิต - คุมตั้งเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - กลึง/มิลลิ่งงานตามคำสั่ง (หากไม่เป็น มีบุคลากรอบรม) สวัสดิการ - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี พื้นที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร ...
สมุทรสาคร » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Official) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ, อุปกรณ์, วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง - จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่าย วัสดุ วัตถุดิบ สินค้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ - จัดทำควบคุม Minimum Stock สินค้า เพื่อควบคุมปริมาณการสั่งซื้อต่าง ๆ - จัดทำใบเสนอซื้อสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้า ...
ลำพูน » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
สุราษฎร์ธานี » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่าย Inventory (1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน: - บริหารจัดการคลังสินค้าส่วนประกอบการผลิต และเครื่องมืออะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าสิ้นเปลือง สารเคมี ให้เป็นไปตามแผนการใช้งาน และควบคุมการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ควบคุมพื้นที่การจัดเก็บรักษาให้เหมาะสมกับสินค้ ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบัญชี (1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย 3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม 4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน/ดูแลงานบัญชีต่างประเทศ 5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายก ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
เลขานุการ (1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน: - จัดวาระสรุปการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ทำการนัดหมาย และบันทึกรายงานการประชุม - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบเอกสารและกลั่น ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
ธุรการ (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ออกเอกสารต่าง เช่น -ใบเสร็จรับเงิน -ใบเสนอราคา -ประกันสังคม -ภ.พ.20 -ภ.ง.ด.1353 -วางบิล
สมุทรปราการ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ช่างเทคนิค (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ซ่อมบำรุงและประกอบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ - ซ่อมแผงวงจร - บัดกรีวงจร - ติดตั้งตู้ให้ลูกค้าหน้างาน ...
สมุทรปราการ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
หัวหน้าช่าง (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ซ่อมบำรุงและประกอบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ - ซ่อมแผงวงจร - บัดกรีวงจร - ติดตั้งตู้ให้ลูกค้าหน้างาน - ควบคุมและดูแลลูกน้อง ...
สมุทรปราการ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
วิศวกรขาย (3 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
• วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างตามความต้องการของหน่วยงาน • เจรจาต่อรองราคา และตกลงราคา รวมถึงการทำสัญญา การ ซื้อ-ขาย • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และร้านค้าภายนอก เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย • สามารถเข้าพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดตามเขตการขาย ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (3 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
• วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมดด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ • พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ • ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ • ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสู่ออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
พนักงานขาย/Sale Execlutive (3 อัตรา)
• สามารถเข้าพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดตามเขตการขาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า • รายงานการเข้าพบลูกค้า รวมถึงความเคลื่อนไหวตลาด • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอก ในการส่งมอบสินค้า • ติดตามคำสั่งซื้อ บริหารยอดขายให้เป็นไปตามกำหนด ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- วางแผนกิจกรรมทางการตลาด วางแผนประชาสัมพันธ์ - จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - จัดอบรมเกี่ยวกับการขาย และการตลาด - ควบคุมดูแลและประสานงาน การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย และสนับสนุนสมาชิก - รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผุ้บริหาร ...
ปทุมธานี » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ตามที่ได้รับมอบหมาย - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
ปทุมธานี » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่บัญชี/คลังสินค้า (1 อัตรา)
- ควบคุมดูแลงานด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้า - เอกสารต่างๆของคลังสินค้า - คีย์รับสินค้า คีย สต๊อกสินค้า - งานอื่นๆที่่ได้รับมอบหมาย ...
ปทุมธานี » เงินเดือน ไม่ระบุ
วิศวกรไฟฟ้า (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักร วางแผนการทำงานเชิงป้องกันเครื่องจักรทางระบบไฟฟ้า ทำกิจกรรมปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ...
สงขลา » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com
ค้นหางาน