หางาน สมัครงาน จากบริษัท โรงแรมชั้นนำในภาคใต้

ประเภทธุรกิจงาน อุตสหกรรม/โรงงาน
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (1 อัตรา)
- ควบคุมการทำงานของระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำดีน้ำเสีย ระบบการจัดการของเสียภายในโรงงาน รวมถึงวิเคราะห์ เสนอแนวทางป้องกันแก้ไข และพัฒนาระบบที่รับผิดชอบ - รายงานผลวิเคราะห์การตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมและดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม ...
ฉะเชิงเทรา » เงินเดือน ตามตกลง
ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. พ่นสี ทำงานสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ 2. แก้ไขงานสี ซ่อมงานสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
ลำปาง » เงินเดือน ตามตกลง
ฝ่ายแบบ (เขียนแบบออ,ประเมินราคา) (3 อัตรา)
ฝ่ายแบบ 3 อัตรา (เขียนแบบ,ประเมินราคา)
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ช่างลิฟต์ (มีประสบการณ์ 1-2 ปี) (5 อัตรา)
1.บุคลิกภาพและความสะอาด ความเป็นกันเอง ความสุภาพ/มารยาท 2.การตรงต่อเวลา 3.ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 4.มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและงานที่ทำดังนี้ 4.1.งานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน 4.2.งานติดตั้งระบบ Controller 4.3.งานเดินสายไฟ 4.4.ง ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ช่างลิฟต์ (ช่างเทคนิค) ประจำสาขาระยอง (5 อัตรา)
ช่างลิฟต์ 1.ตรงต่อเวลา 2.เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและงานที่ทำ 4.งานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน 5.ซ่อมบำรุงรักษางานลิฟต์และบันไดเลื่อน 6.งานเดินสายไฟ 7.ทางบริษัทฯ ยินดีสอนงานทุกอย่าง (ตั้งแต่พื้นฐาน) ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
พนักงาน ขับรถผู้บริหาร (ประจำ สนง.ใหญ่ กรุงเทพ) (1 อัตรา)
ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ) 1.ขับรถผู้บริหารพาไปทุกที่ ใน กทม. และต่างจังหวัด 2.รู้เส้นทางใน กรุงเทพ 90% 3.ดูแลรักษารถ และสามารถซ่อมบำรุงรถเบื้องต้นได้ 4.สามารถทำงานนอกเวลาได้ 5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 6.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ช่างลิฟต์ (ช่างเทคนิค) (5 อัตรา)
ช่างลิฟต์ 1.ตรงต่อเวลา 2.เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและงานที่ทำ 4.งานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน 5.ซ่อมบำรุงรักษางานลิฟต์และบันไดเลื่อน 6.งานเดินสายไฟ 7.ทางบริษัทฯ ยินดีสอนงานทุกอย่าง (ตั้งแต่พื้นฐาน) ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
ช่างลิฟต์ ด่วน สนง.ใหญ่ กรุงเทพ (5 อัตรา)
ช่างลิฟต์ 1.ตรงต่อเวลา 2.เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและงานที่ทำ 4.งานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน 5.ซ่อมบำรุงรักษางานลิฟต์และบันไดเลื่อน 6.งานเดินสายไฟ 7.ทางบริษัทฯ ยินดีสอนงานทุกอย่าง (ตั้งแต่พื้นฐาน) ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
ช่างลิฟต์ ด่วน สาขาหาดใหญ่ (1 อัตรา)
ช่างลิฟต์ 1.ตรงต่อเวลา 2.เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและงานที่ทำ 4.งานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน 5.ซ่อมบำรุงรักษางานลิฟต์และบันไดเลื่อน 6.งานเดินสายไฟ 7.ทางบริษัทฯ ยินดีสอนงานทุกอย่าง (ตั้งแต่พื้นฐาน) ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ช่างลิฟต์ (ช่างเทคนิค) (10 อัตรา)
ช่างลิฟต์ (ช่างเทคนิค) 1.ตรงต่อเวลา 2.เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและงานที่ทำ 4.งานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน 5.ซ่อมบำรุงรักษางานลิฟต์และบันไดเลื่อน 6.งานเดินสายไฟ 7.ทางบริษัทฯ ยินดีสอนงานทุกอย่าง (ตั้งแต่พื้นฐาน) ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
Programmer (2 อัตรา)
- พัฒนาซอฟท์แวร์ PHP, VB.NET, C# - ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL SERVER - วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน ไม่ระบุ
รองหัวหน้าฝ่ายผลิต (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ควบคุมการทำงานของพนักงาน - จัดทำเอกสารของแผนก - ทำงานตามที่ได้นับหมอบหมาย
เชียงใหม่ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
จป.วิชาชีพ (1 อัตรา)
-ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน -จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย -จัดให้มีการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ -ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน -รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ/รายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ -จัดให้มีการประชุม คปอ. -ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความร้อน แสง เสีย ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน ไม่ระบุ
ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า (2 อัตรา)
-วางแผนการทำงานของแผนกในแต่ละปี -ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานในแผนก -วางแผนงาน ควบคุมทีม ติดตามงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นอย่างดี -สามารถ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
ลำปาง » เงินเดือน ไม่ระบุ
2 ตำแหน่ง (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิต - คุมตั้งเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - กลึง/มิลลิ่งงานตามคำสั่ง (หากไม่เป็น มีบุคลากรอบรม) สวัสดิการ - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี พื้นที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร ...
สมุทรสาคร » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Official) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ, อุปกรณ์, วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง - จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่าย วัสดุ วัตถุดิบ สินค้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ - จัดทำควบคุม Minimum Stock สินค้า เพื่อควบคุมปริมาณการสั่งซื้อต่าง ๆ - จัดทำใบเสนอซื้อสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้า ...
ลำพูน » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
สุราษฎร์ธานี » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่าย Inventory (1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน: - บริหารจัดการคลังสินค้าส่วนประกอบการผลิต และเครื่องมืออะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าสิ้นเปลือง สารเคมี ให้เป็นไปตามแผนการใช้งาน และควบคุมการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ควบคุมพื้นที่การจัดเก็บรักษาให้เหมาะสมกับสินค้ ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบัญชี (1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน 1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย 3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม 4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน/ดูแลงานบัญชีต่างประเทศ 5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายก ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
เลขานุการ (1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน: - จัดวาระสรุปการประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ทำการนัดหมาย และบันทึกรายงานการประชุม - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบเอกสารและกลั่น ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com
ค้นหางาน