หางาน สมัครงาน จากบริษัท โรงแรมชั้นนำในภาคใต้

ประเภทธุรกิจงาน สุขภาพ/ความสวยงาม
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (2 อัตรา)
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามประสบการณ์
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
พนักงานขายประจำภูเก็ต (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
พนักงานขายสเต็มเซลล์ ประจำภูเก็ต แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท และดูแลหลังการขาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหมอ และ พยาบาล ...
นครปฐม » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
Receptionist (2 อัตรา)
1. ดูแความเรียบร้อยบริเวณเคาน์เตอร์หน้าร้าน 2. ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ 3.ดูแลการรับ booking ทั้งทางโทรศัพท์และ walk in 4. สรุปยอดการขายในแต่ละวัน ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
Manicurist พนักงานทำเล็บ (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ให้บริการทางด้าน nails spa ทำเล็บมือ เล็บเท้า สปามือ สปาเท้า ดูแลรักษาพื้นที่ในการให้บริการเบื้องต้น ให้บริการที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอตามนโบบายของสปา เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 10% จสกราคาขายทรีตเม้น ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
Spa Receptionist พนักงานต้อนรับสปา (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ให้ข้อมูลทรีทเม้นกับลูกค้า ชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ สื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ขายและอัพเซลบริการและสินค้าให้กับลูกค้าสปา ดูแลรักษาพื้นที่ในการให้บริการเบื้องต้น ให้บริการที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอตามนโบบายของสปา เงินเดือนเริ่มต้นที่ 1 ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
Spa Therapist พนักงานนวด สปา เทราพิส (7 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ให้บริการทรีตเม้นต่างๆที่ทางสปาทำการขาย เช่น การนวดไทย นวดสวิดิช นวดอโรม่า นวดหน้า ขัดผิดกาย ผอกผิวกาย ดูแลรักษาพื้นที่ในการให้บริการเบื้องต้น ให้บริการที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอตามนโบบายของสปา เงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 10% จากราคาขา ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
HRD Officer (นักพัฒนาบุคลากร) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
รับผิดชอบการวางแผน ออกแบบหลักสูตรอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และติดตามผลลัพธ์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลกรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับคุณค่าหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ผู้ช่วยเภสัชกร (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ผู้ช่วยเภสัชกรในการ จัดเตรียม จ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกเภสัชกรรมและคลังยา ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
ผู้ช่วยทันตแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
จัดเตรียมห้องตรวจห้องทำฟัน เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ ตรวจวัสดุทางทันตกรรม ครุภัณฑ์ ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรม เช่น รับ-ส่ง-ถือเครื่องมือ ดูดน้ำลาย ผสมวัสดุ เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม และเวชภัณฑ์ต่างๆ ประสานงานกับผู้รับบริการแล ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
Cashier - โรงพยาบาลดีบุก (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
รับผิดชอบการตรวจสอบรายละเอียดในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้เรียบร้อยถูกต้อง ตรวจสอบเอกสารและสิทธิ์ประกันกรณีที่ลูกค้ามีประกัน เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา อ.เหนือคลอง (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
การทำงาน วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-18.00น. งานหลัก คีย์รับยา ทำความสะอาดชั้นวางยา ขายผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่ใช่ยาอันตราย สนใจติดต่อ 0865366942,0897756441 Line id:slp_gib ...
กระบี่ » เงินเดือน ตามตกลง
เภสัชกร - รพ.กรุงเทพภูเก็ต (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของยาที่ระบุในใบสั่งยา ปรุงยา จัดเตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงอธิบายวิธีการใช้ ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้ยาร่วมกับทีมสหสา ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
เภสัชกร - รพ.ดีบุก (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของยาที่ระบุในใบสั่งยา ปรุงยา จัดเตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงอธิบายวิธีการใช้ ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้ยาร่วมกับทีมสหสา ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
พยาบาลวิชาชีพ (9 อัตรา)
ให้การบริการทางการพยาบาลแก่ ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระบบ เช่น อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน กุมารเวชฉุกเฉิน เป็นต้น โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เคารพสิทธิผู้ป่วย และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
Customer Services - โรงพยาบาลดีบุก (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ให้การต้อนรับและบริการผู้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล งานช่วยแปลภาษาต่างประเทศ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานของโรงพยาบาล ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
เภสัชกร - รพ.ระนองอินเตอร์เนชั่นแนล (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของยาที่ระบุในใบสั่งยา ปรุงยา จัดเตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงอธิบายวิธีการใช้ ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้ยาร่วมกับทีมสหสา ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
Beauty Advisor (5 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ - รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลสต็อกสินค้าให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย - รวบรวม รายงานข้อมูลการขายและสต็อกในแต่ละวัน - เข้าร่วมประชุมของแบรนด์และร่วมนำเสรอความคิดเห็น - ทำงาน 6 วัน/ส ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
พนักงานทรีตเมนท์ประจำสถานเสริมความงาม (10 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน ทำทรีตเมนท์ทั้งตัวและหน้าได้ เช่น นวดหน้า ขัดตัว นวดกระชับสัดส่วน ใช้เครื่องมือกระชับสัดส่วนเป็น ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
พนักงานขาย (WE Consultant) **ทุกสาขา** รับสมัครด่วน!!! (15 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- นำเสนอขายสมาชิกของฟิตเนสให้กับลูกค้า - แนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นให้กับลูกค้า พาลูกค้าเยี่ยมชมฟิตเนส - ติดตามผลและดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด - ดูแลด้านยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย **ประจำสาขาเมเจอร์ รัชโยธิน, เอกมัย, ปิ่นเก ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 30,001 - 40,000 บาท
Spa Concierge (Spa Receptionist / Front Desk)/พนักงานต้อนรับ ประจำสปา (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
Job Specification: Conduct Spa Check-in and Check-out services Concierge Service / Customer Service Cashier & Daily Sales tasks Able to use computer Able to understand and perform under Infinity Spa high service standards
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
พนักงานทรีทเมท์ประจำคลินิกเสริมความงาม (10 อัตรา)
-รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน -ทำหัตถการในห้องตามคอร์สที่ลูกค้ามี -ช่วยหัตถการแพทย์ -สถานที่ปฎิบัติงาน สุขุมวิท 101/1 สุขุมวิท 20 สีลม ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
.พนักงานขายหน้าร้านประจำคลินิกเสริมความงาม (5 อัตรา)
-ทำยอดขายตามที่บริษัทตั้งไว้ - สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า พูดคุยกับลูกค้าหลังปิดการขายขณะมีลูกค้านั่งรอรับบริการด้านอื่นๆ -ติดตามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ (รักษาฐานลูกค้าเดิม) -เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ โดยการวางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขา/ทีมการตลาด -สถานท ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ธุรการ-บัญชี (10 อัตรา)
-รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน -ช่วยจัดการเอกส่ารต่างๆ -สถานที่ปฎิบัติงาน สุขุมวิท 20 (อโศก) ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน ไม่ระบุ
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com
ค้นหางาน