หางาน สมัครงาน จากบริษัท โรงแรมชั้นนำในภาคใต้

ประเภทธุรกิจงาน เอกชน,ธุรกิจส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1. การสรรหาว่าจ้าง คัดเลือกบุคลากร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2.ติดต่องานกับภาครัฐต่างๆที่เกี่ยงข้อง เช่น สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน ประกันสังคม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ 3.งานเอกสารภายในฝ่ายและระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ข้อมูลเวลาเข้ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ช่างเทคนิค ช่างไอที คอทพิวเตอร์ (1 อัตรา)
งานช่างเทคนิค งานช่างไอที งานติดตั้ง งานวางระบบ service ตำแหน่งช่างเทคนิค ช่างไอที สามารถทำงานด้านไอทีเกี่ยวข้องกับงานระบบอินเทอร์เน็ตได้ เข้าใจงานด้าน service มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ งานติดตั้ง วางระบบ Internet ได้เป็นอย่างดี หรืองานด้านที่เกี่ยวข้องทั้ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ช่างทั่วไป (1 อัตรา)
ตรวจเช็คปั๊มภายนอก และ ภายใน shop ตรวจเช็คเครื่องยนต์ Gen + Fire Pump
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานกราฟฟิก (1 อัตรา)
-ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย -ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร -ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย -นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร -การถ่ายภาพนิ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
เลขานุการ (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
-จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท -จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท -ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท -การติดต่องานและประสานงานทางโทรศัพท์ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ผู้จัดการ ปั๊มน้ำมัน (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
-บริหารการขายของสถานีบริการให้ได้มาตรฐานและมีกำไร -บริหารสินค้าที่ทำยอดขายและกำไรให้กับทางสถานีบริการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ดูแลการบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานขับนถ (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
-ขับเคลื่อนย้ายรถภายในร้าน -ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถลูกค้าก่อนส่งรถลูกค้า
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานบัญชี (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
-เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า -บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท -ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี -จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย -ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ – ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ต้อนรับ/พนักงานขาย (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
-ดูแลบริการลูกค้า -แนะนำและขายสินค้า
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
Assistant Branch Manager (2 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
Job description: 1. Assist the Branch Manager in increasing profit, sales, , drive/promote products, expand markets and controlling operating expenses by ensuring upkeep of store and equipment. 2. Support the Branch Manager in recruiting, hiring, and train ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
In-House Accountant (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
- Manage financial reporting, tax advisory service and accounting functions to support the business. จัดทำรายงานด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องของบริษัท - Assist in the processing of balance sheets, income statements, and other financial statements. ช่วยดูเเลและ ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ไม่ระบุ
พนักงานรับออเดอร์ (3 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
-เข้าพบลูกค้าเพื่อรับออเดอร์และให้บริการ และส่งออเดอร์เข้าบริษัท -หาลูกค้าในพื้นที่เพิ่มเติม -เชียร์ขายสินค้าอื่นๆ ให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้า -มีโอกาสได้เป็นเซลล์หล่อลื่นเฉพาะธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรม หากมีผลงาน ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
พนักงานขาย (ประจำเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า : กลุ่มร้านขายยา มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ลักษณะงาน: เข้าพบลูกค้า กลุ่มร้านค้าตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อตรวจเช็คสินค้า และแนะนำ สั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบการจัดวาง ป้ายราคา ไปจนถึงดูแลความสะอาดของสินค้า วันแล ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
การตลาด (1 อัตรา)
- กำหนดหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ผลักดันสินค้า เพื่อเพื่มยอดขาย - วิเคราะห์การตลาดและยอดขาย ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า - จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขาย เพื่อใช้ประกอบในการขาย ...
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานบัญชี (1 อัตรา)
-รายรับ - ร่ายจ่าย -สต๊อกสินค้า -ภาษีซื้อ - ขาย -ประกันสังคม -เจ้าหนี้การค้า
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานแคชเชียร์ (1 อัตรา)
1.รับ - ทอนเงิน 2.ปิดบัญชีประจำวัน 3.ภาษีขาย 4.สต็อกสินค้า 5.ลูกหนี้
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ต้อนรับ/พนักงานขาย (2 อัตรา)
- ดูแลต้อนรับลูกค้า - แนะนำและขายสินค้า
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
พนักงานบัญชีลูกหนี้ (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
1.ตัดชำระลูกหนี้ 2.ทวงหนี้ ตามเช็ค 3.จัดเรียงเอกสาร 4.แก้ไขเอกสาร 5.ออกบิลสินค้า สรุปรายงานสินค้า ทำงาน 09.00-18.30 มีโอทีบางวัน ทำงาน จ-ส มีวันหยุดนักขัต เบี้ยเลี้ยง โอที ...
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
IT/คอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
• โปรโมทร้านตามสื่อ • เก็บภาพผลงานของร้าน • ออกแบบป้ายโปรโมชั่นต่างของร้าน
ภูเก็ต » เงินเดือน ตามตกลง
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
sales (1 อัตรา) Urgent! (ด่วนที่สุด)
หาลูกค้า ติดต่อลูกค้า ประสานงานลูกค้าให้กับบริษัท * (เขตกรุงเทพฯปริมณฑล) สามารถทำงานที่บ้านได้เลย ...
กรุงเทพฯ » เงินเดือน ตามประสบการณ์
ภูเก็ต » เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
ภูเก็ต » เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com
ค้นหางาน