บริษัท ออท แอนด์ บิซิเนส จำกัด

ประเภทธุรกิจ เอกชน,ธุรกิจส่วนตัว


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 ช่างทั่วไป

ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน รวมถึงดูแลรถของสำนักงาน ...

2 ช่างทั่วไป

ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน รวมถึงดูแลรถของสำนักงาน ...

3 แม่บ้าน

ทำความสะอาดภายในบ้านและสำนักงาน
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท ออท แอนด์ บิซิเนส จำกัด

ที่อยู่: 252/59 หมู่ที่ 1 แม่น้ำซอย 6 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทร: 077-962289
อีเมล์:
เว็บไซต์: http://otandbusiness.com/