บัทเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส กระบี่ (BUTTERCUP VISA & TRANSLATION SERVICE KRABI)

บัทเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส กระบี่ (BUTTERCUP VISA & TRANSLATION SERVICE KRABI)

ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวีซ่าทุกประเภทสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ, แปลเอกสาร และจำหน่าย ตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ

is well known as the leader in professional service. We provide Visa, Translation service, and Air ticket.

ประเภทธุรกิจ การท่องเที่ยว,ทัวร์,ไกด์


สวัสดิการ /Benefit

• วันหยุด
• OT / ปรับเงินเดือนเมื่อผ่านทดลองงาน / Bonus


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 Visa and Immigration Consultant

• Must oversee all aspects of the Visa and Immigration Service, ensuring that the process runs smoothly. • Must oversee the completion of all relevant visa and immigration documents and ensure that they are received within the time limit set by the government ...

2 Sale coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

• Have the ability presenting sales and close the sale. • Provide advice regarding and consultant to clients. • Retain an old customer and open a new customer. • Responsible sales revenue to achieve the goal. • To work together as a team and coordinate wit ...

3 เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกแปลเอกสาร

• ให้ข้อมูลเบื้องต้น ในกระบวนการแปลเอกสารแก่ลูกค้า • ตรวจสอบราคาบริการแปลเอกสาร และระยะเวลาดำเนินงาน • สามารถพิสูจน์อักษรทั้งไทย-อังกฤษ และตรวจสอบความถูกต้องของงาน เบื้องต้นได้ • รับ-ส่ง เอกสารลูกค้าของบริษัท (ถ้ามี) ...

4 เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารวีซ่า (Visa service coordinator)

• ให้ข้อมูลวีซ่าแก่ลูกค้า • ตรวจสอบเอกสารสำหรับการขอวีซ่าแต่ละประเภทให้ถูกต้อง • ทำการติดต่อสถานทูตฯ เพื่อยื่นวีซ่า • รับ-ส่ง เอกสารลูกค้าของบริษัท ...

5 TRANSLATOR

• Thai Translation • English Translation • Lao Translation • Cambodian Translation • Japanese Translation • Korean Translation • Vietnamese Translation • Indian (Hindi) Translation • Malaysian Translation (Malay) • French Translation • Arabic Trans ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บัทเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส กระบี่ (BUTTERCUP VISA & TRANSLATION SERVICE KRABI)

ที่อยู่: 170/46 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทร: 0890425504
แฟกซ์: 075664331
อีเมล์:
https://www.facebook.com/ButtercupKrabi