โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)

โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)

ให้บริการสถานพยาบาลเอกชน

ประเภทธุรกิจ เอกชน,ธุรกิจส่วนตัว


สวัสดิการ /Benefit

- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว
- ตรวจสุขภาพฟรีประจำปี
- รถรับ- ส่งพนักงาน
- ชุดยุนิฟอร์มพนักงาน
- ส่วนลดคูปองอาหาร


วิธีสมัครงาน /How to apply

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง
  - สมัครผ่าน E-Mail : [email protected]
  - ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ : แผนกบุคคลและธุรการ บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลนครินทร์)
  61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
  - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เภสัชกร

1. งานบริการเภสัชกรรม 2. งานวิชาการเภสัชกรรม 3. ฝึกสอน นิเทศงาน พนักงานในฝ่ายเภสัชกรรม 4. ประเมินผลการทำงาน และดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

2 พนักงานแม่บ้าน

1. ดูแลความสะอาดห้องผู้ป่วย 2. ทำความสะอาดทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ทำความสะอาดห้องหัตถการ 4. ทำความสะอาดห้องน้ำ 5. ดูแลชุดมินิบาร์ในห้องผู้ป่วยใน 6. เก็บขยะจากจุดต่างๆ ไปรวบรวมก่อนนำไปทิ้ง 7. กำจัดแมลงและมดทั้งบริเวณโรงพยาบาล 8. ...

3 พนักงานบุคคล

1. จัดทำประกาศรับสมัครบุคลากร 2. ดำเนินการรับสมัครบุคลากร คัดกรอง และสัมภาษณ์ เบื้องต้น 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน / ภายนอก เกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน 4. จัดทำทะเบียนประวัติ จัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน 5. เช็ค และบันทึก เวลาการปฏิบัติงานของพนั ...

4 พนักงานผ้า

1. ปฏิบัติงานด้าน ซัก อบ รีด 2. ตัดเย็บ หรือซ่อมแซมผ้าชำรุด 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

5 พนักงานยานยนต์

1. ขับรถพยาบาล รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งในและต่างจังหวัด 2. ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ของโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ขับรถบริการหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ 4. ขับรถบริการรับ-ส่งพนักงาน 5. ขับรถบริการส่งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยกลับบ้าน 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหม ...

6 พนักงานช่างซ่อมบำรุง

1. ดูแล ตรวจสอบเครื่องมือ, อุปกรณ์ตามกำหนด 2. จดบันทึกรายงานการซ่อมบำรุง 3. ซ่อมแซมอุปกรณ์, เครื่องมือ ที่มีอยู่ในบริษัท ยกเว้นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องสอบเทียบ 4. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ, อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. ดูแล ผู้รับจ้างที่บริษัท ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)

ที่อยู่: 61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
เบอร์โทร: 075-312800 ต่อ 1214-1215
อีเมล์: ,
เว็บไซต์: http://nakharin.co.th