วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว การดูแลนักเรียนนักศึกษา งานวิจัย และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ...

2 เจ้้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

เพศ ชาย หรือหญิง 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกีียวฃ้อง 1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และงานระบบเครือข่าย networkจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ 1.3 มีมนุษย์สัม ...

3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและความร่วมมือ

เพศ ชาย หรือหญิง 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และงานเอกสาจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ 1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ...

4 พนักงานราชการครู ตำแหน่งครูภาษาไทย {ปิดรับสมัครแล้ว}

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม ประเภทวิชาสามัญ สาขาวิชาภาษาไทย และที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสม ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ที่อยู่: 215 วิทยาลัยเทคนิคถลาง
เบอร์โทร: 0815609034
แฟกซ์: 076621428
อีเมล์: