บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น  จำกัด

บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

รับดำเนินงานและบริหารจัดการงานสนับสนุนการบริการแบบครบวงจร
(IFM – Integrated Facilities Management)
อาทิเช่น งานด้านอาหาร ช่างซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด งานซักรีด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลภูมิทัศน์ งานกำจัดแมลงและด้านอื่นๆแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีต้องการคุณภาพงานด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

ประเภทธุรกิจ วิศวกร,ผู้รับเหมา


สวัสดิการ /Benefit

1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
2. วันหยุดพักร้อน
3. ประกันสังคม
4. ประกันสุขภาพ
5. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
6. อาหาร
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. เงินรางวัลพิเศษประจำปี (ตามผลประกอบการ)


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 Steward Attendant (พนักงานทำความสะอาดภาชนะ)

รับผิดชอบในการเก็บล้างครัว อุปกรณ์หนัก อุปกรณ์ในการบริการอาหาร และบริเวณด้านหลังทั้งหมด

2 HK Attendant (แม่บ้าน)

ดูแลความสะอาด สุขอนามัย ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

3 Asst. HK Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)

ผู้ช่วย ผจก.แผนก ในการควบคุม ดูแล บริหารทีมพนักงานทำความสะอาดให้สามารถทำความสะอาด และดูแลสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท ...

6 ช่างเทคนิค (Technician) ไฟ้ฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์

ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงานที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ในการทำงาน ให้อยู่ในสภาพดี ...

7 ช่างเทคนิค (Technician) ประปา

ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงานที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ในการทำงาน ให้อยู่ในสภาพดี ...

8 HK Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานทำความสะอาดในแต่ละวัน บริหารทีมพนักงานทำความสะอาดให้สามารถทำความสะอาด และดูแลสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่: 106 ซ. อุดมสุข 24 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทร: 02 - 747-5490
แฟกซ์: 02 - 747-5491