Legend of Siam Phuket Island Floating Market ตลาดน้ำภูเก็ต

Legend of Siam Phuket Island Floating Market ตลาดน้ำภูเก็ต

ประเภทธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า,ร้านค้า


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

3 Sound Engineer

ดูแลงานช่างทั่วไป งานเครื่องเสียงและระบบไฟ

4 Income/Revenue Officer

ควบคุมดูแลการรายได้ของบริษัท บันทึกบัญชี ติดตามหนี้หรือยอดค้างขำระของบริษัท

6 แคชเชียร์

คิด-ทอนเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

7 Receptionist

ดูแล ต้อนรับ ประสานงานลูกค้า ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

8 หัวหน้าแม่บ้าน

ควบคุมการทำงานของแม่บ้าน จัดการบริหารงานแผนกแม่บ้านให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

9 หัวหน้าช่าง

ควบคุมดูแลการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบ น้ำ ไฟ แอร์ ประปา โทรศัพท์และอื่นๆได้เป็นอย่างดี

10 สมุห์บัญชี

-จัดทำ ภงด. 1,3,53 และ ภพ.30 -ตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ - ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้อง -- ระบบบัญชี พร้อมการจัดทำรายงานบัญชี - วิเคราะห์ – การควบคุมการบันทึก-ตรวจสอบ A / P, A / R, G / L, สินค้าคงคลัง - การปิดงบ สิ้น ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

Legend of Siam Phuket Island Floating Market ตลาดน้ำภูเก็ต

ที่อยู่: 96/23 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 Kathu, Phuket
เบอร์โทร: 076-304288, 089-8736952
อีเมล์: