บริษัท เส้งโห้ ภูเก็ต จำกัด

บริษัท เส้งโห้ ภูเก็ต จำกัด

ประเภทธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า,ร้านค้า


วิธีสมัครงาน /How to apply

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง
  วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ ร้านหนังสือเส้งโห สาขาภูเก็ต (ชั้น3 ห้องประชาสัมพันธ์)
  2.ส่งประวัติส่วนตัว ได้ที่ [email protected]
  และทางบริษัทฯจะโทรติดต่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

  วัน และ เวลาที่เปิดรับสมัคร
  วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  - สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

2 เจ้าหน้าที่การตลาด --- ด่วนมาก

ดูแลเรื่องการตลาดเอกสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสื่อประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ...

3 เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง – ด่วนมาก

จัดเก็บเอกสาร วางบิล ประสานงานธุรการร้านที่มอบหมายให้รับผิดชอบ

5 พนักงานแคชเชียร์ ประจำสาขา ภูเก็ต {ปิดรับสมัครแล้ว}

ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านหนังสือ

6 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ {ปิดรับสมัครแล้ว}

วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดซื้อหนังสือ,เครื่องเขียน,บัตรเติมเงิน ให้กับสาขา

7 พนักงานสโตร์-ด่วนมาก {ปิดรับสมัครแล้ว}

คัดแยกหนังสือตามประเภทและวันที่หรือฉบับที่

8 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ --- ด่วนมาก {ปิดรับสมัครแล้ว}

-วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดซื้อหนังสือ,เครื่องเขียน,บัตรเติมเงิน ให้กับสาขา

11 เซลล์ งบประมาณ จังหวัดพังงา {ปิดรับสมัครแล้ว}

เสนอขายหนังสือ สื่ออิเล็คทรอนิก ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา

12 เซลล์ งบประมาณ จังหวัดภูเก็ต {ปิดรับสมัครแล้ว}

เสนอขายหนังสือ สื่ออิเล็คทรอนิก ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

13 ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขา โลตัส ราไวย์ {ปิดรับสมัครแล้ว}

ให้บริการลูกค้า ดูแลจัดระบบระเบียบพนักงาน ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านภายใต้การควบคุมดูแลของผู้จัดการร้าน ...

14 ผู้จัดการสาขา สาขาภูเก็ต - ด่วนมาก {ปิดรับสมัครแล้ว}

- ให้บริการลูกค้า ดูแลจัดระบบระเบียบพนักงาน ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านภายใต้การควบคุมดูแลของผู้จัดการร้าน ...

15 พนักงาน Part time {ปิดรับสมัครแล้ว}

- คัดแยกหนังสือตามประเภทและวันที่หรือฉบับที่ - ทำการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า

16 เซลล์ งบประมาณ จังหวัดนครศรีธรรมราช {ปิดรับสมัครแล้ว}

-เสนอขายหนังสือ เครื่องเขียน สื่ออิเล็คทรอนิก ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต - ดูแลพื้นที่การขายในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

17 พนักงานขับรถ -- ด่วนมาก {ปิดรับสมัครแล้ว}

ขับรถส่งสินค้าและให้บริการลูกค้า

18 หััวหน้าคลังสินค้า {ปิดรับสมัครแล้ว}

- รับผิดชอบดูแลการคืนหนังสือให้ทันตามกำหนดเวลา - บริหารทรัพยากรบุคคลภายในสาขา
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท เส้งโห้ ภูเก็ต จำกัด

ที่อยู่: 2/14-16 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร: 076-211396 ต่อ 4 / 086-4783465
อีเมล์:
เว็บไซต์: http://www.sengho.com