Buttercup Visa & Translation Services

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อื่นๆ


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 Visa & Immigration Coordinator

• ให้ข้อมูลและคำปรึกษาวีซ่าแก่ลูกค้า • ตรวจสอบเอกสารสำหรับการขอวีซ่าแต่ละประเภทให้ถูกต้อง • ประสานงานกับลูกค้า • ทำการติดต่อกับตรวจคนเข้าเมือง ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

Buttercup Visa & Translation Services

ที่อยู่: 170/46 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทร: 097-445-1499
อีเมล์: