รักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) กำเนิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทเอกชน และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.)ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน บรท.ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยาน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเป็นอย่างดี ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากล

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อื่นๆ


สวัสดิการ /Benefit

1.วันลา วันหยุดตามประเพณี ตามกฎหมายกำหนด
2.ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
3.ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
4.ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
5.ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
6.ลากิจแต่งงาน
7.ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี
8.ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
9.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ (ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต)

ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ เพื่อค้นหาอาวุธ วัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้าม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้อาวุธหรือวัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจนำมาใช้ในการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายถูกนำขึ้นไปบนอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นการพกพาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการซุกซ่อน หรือนำไปโดยวิธีอื่นใ ...

2 พนักงานรักษาความปลอดภัย (ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต)

พนักงานรักษาความปลอดภัย : มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของสนามบิน รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

รักษาความปลอดภัย

ที่อยู่: บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด สำนักงาน ภูเก็ต บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทยจำกัด (บรท.) ห้องสำนักงานหมายเลข PB109 (ชั้น 1) อาคารจอดรถท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เบอร์โทร: 062-5987597
อีเมล์: ,