บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 โดยโลโก้ของบริษัททั้งหมดในเครือของ “Forth” ซึ่งย่อมาจากคำว่า “For Thailand” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและพัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านไอทีและโทรคมนาคม ก่อตั้งโดยคนไทยทั้งสิ้น เพื่อวิจัย พัฒนา จำหน่ายและให้บริการด้านระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (Global Positioning System) ให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการขนส่ง รวมถึงเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป
บริษัท กำลังขยายกิจการ และ ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจยานยนต์


สวัสดิการ /Benefit

- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส (ยกเว้นฝ่ายขาย ขึ้นอยู่กับผลกำไร)


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 Software Developer

พัฒนาระบบ,โปรแกรม,ซอร์ฟแวร์, เครื่องมือ สำหรับใช้งานในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3 ช่างเทคนิคบริการ

+ ตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ + ซ่อมแซม แก้ไข ผลิตภัณฑ์ หน้างาน + ถอดอุปกรณ์ + ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...

4 Tele-Marketing

- ติดต่อแนะนำสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ตามที่ได้รับมอบหมาย แนะนำและให้ความรู้เรื่องสินค้า และโปรโมชั่น - นัดหมายกลุ่มลูกค้าที่สนใจให้พนักงานขายเข้าไปเสนอขายสินค้า - บริหารงานให้ได้ยอดตามที่กำหนด - ออกบูธประชาสัมพันธ์เป็นบางครั้ง - ส่งรายงานผลการดำเนินงานในแต่ ...

5 Sales Representative

- วางแผนการขายสินค้า - นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำรายงานสรุปการขาย ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

ที่อยู่: 226/3,4,5 ถ.พหลโยธิน
เบอร์โทร: 026150808
แฟกซ์: 026150809
อีเมล์:
เว็บไซต์: http://forthtrack.co.th/forthtrack/career.php

https://th-th.facebook.com/pages/Forth-Tracking-System-coLtd/822081951141074