บริษัท ณภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ วิศวกร,ผู้รับเหมา


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่บุคคล

ทำเอกสารแรงงานพม่า เช่น ทร.30 ทำค่าแรงคนงานพม่า รายงานคนมาทำงาน สาย ลา ขาด งาน สม่ำเสมอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ทำเอกสารประกันสังคมพนักงาน คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับบริษัทและจัดอบรมพนักงานตามโอกาสที่เหมาะสม ...

2 ธุรการ

ประสานงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง สรุปใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ทำการเบิกรับ-เบิกจ่าย ทำบัญชีเงินเดือนพนักงานและคนงาน รายงานคนมาทำงาน สาย ลา ขาด งาน สม่ำเสมอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ...

3 สถาปนิกภูเก็ต

ประสานงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชา เขียน Shop drawing หรือเขียนแบบที่เกี่ยวกับระดับคานที่ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ...

4 วิศวกรโครงการ

ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามกำหนด รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชา งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

5 โฟร์แมน

ถอดแบบ อ่านและเข้าใจแบบโครงสร้างไโครงการก่อสร้างได้ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามกำหนด รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชา ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท ณภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่: 57 ถนนวงศ์วานิช
เบอร์โทร: 0937452424
แฟกซ์: 074256838
อีเมล์: