บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ อุตสหกรรม/โรงงาน


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส Sr. Recruitment

สรรหาผู้สมัครงานตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตามโครงสร้างของบริษัท

2 Glue Operator

จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักร

3 เจ้าหน้าที่โรงเลื่อย

รับซื้อ,ตรวจรับ,ตีราคา,รักษาคุณภาพ,ควบคุมปริมาณสต๊อกของไม้ท่อน

4 Programmer

ดูแลระบบฯ,พัฒนาโปรแกรม,เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 Safety Offier

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการ ปฏิบัติตามกฏหมายบังคับ ติดต่อราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ...

6 Engineering Clerk

มีความรู้ด้านเอกสารระบบ ISO

7 PMME Technician

สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานได้

13 หัวหน้าบัญชี

ดูแลบัญชีต้นทุน งบดุล ของบริษัท
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ
เบอร์โทร: 074-328943-46 ต่อ 211,231
แฟกซ์: 074-328947
อีเมล์: