บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด สำนักงานใหญ่ (สามแยกรร.ไทยหัว)

ประเภทธุรกิจ เอกชน,ธุรกิจส่วนตัว


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาว่าจ้าง คัดเลือกบุคลากร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2.ติดต่องานกับภาครัฐต่างๆที่เกี่ยงข้อง เช่น สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน ประกันสังคม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ 3.งานเอกสารภายในฝ่ายและระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ข้อมูลเวลาเข้ ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด สำนักงานใหญ่ (สามแยกรร.ไทยหัว)

ที่อยู่: เลขที่ 56 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ 83000
เบอร์โทร: 093-7433595
อีเมล์: