Bluanda

Bluanda

บริษัทในเครือ บลูอันดา ประกอบไปด้วย
บริษัท บลูนาคราช จำกัด (ธุรกิจท่องเที่ยงทางทะเลด้วยเรือคาตามารัน รายแรกในจังหวัดภูเก็ต)
บริษัท บีบายบลู จำกัด (ธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ จัดอีเว้น)

ประเภทธุรกิจ การท่องเที่ยว,ทัวร์,ไกด์


สวัสดิการ /Benefit

1. ค่าครองชีพประจำเดือน
2. ยูนิฟอร์ม สำหรับบในส่วนบริการส่วนหน้า
3. รถรับ – ส่ง พนักงาน
4. หอพักพนักงาน
5. ซัก – รีด ยูนิฟอร์ม
6. ประกันอุบัติเหตุ
7. ประกันสุขภาพ
8. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
9. ประกันสังคม
10. วันเกิดประจำปี ให้เป็นวันหยุด 1 วัน
11. ค่าทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี ( ทำงานครบ 1 ปี )
12. วันหยุดประเพณี 15 วันต่อปี
13. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
14. ตรวจสุขภาพประจำปี
16. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
17. สวัสดิการเยี่ยมไข้
18. สวัสดิการรรับขวัญบุตร
19. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม ( พนักงานและหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต )
20. ปรับค่าจ้าประจำปี ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารและผลประกอบการของทางบริษัทฯ )
21. โบนัสประจำปี ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารและผลประกอบการของทางบริษัทฯ )


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

รูปภาพแนะนำบริษัท

ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

Bluanda

ที่อยู่: บริษัท บลูนาคราช จำกัด,บริษัท บีบายบลู จำกัด (อยู่แถวลานนวมินทร์) 57/4-7 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์: 083-5902333
เบอร์โทร: 076-604240 / 0835902333
แฟกซ์: 076-604231
อีเมล์: ,
https://www.facebook.com/bluandathailand/