Lanta Corner Resort

ประเภทธุรกิจ โรงแรม,ที่พัก,รีสอร์ท


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 Reception

- เช็คอินและเช็คเอาท์ลูกค้า - ประสานงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลูกค้าเข้าพัก - บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายต่างๆ - ให้ข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะลันตา - ช่วยงานหัวหน้าแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย ...

2 Sue Chef

1. คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม คำนวณค่าแรง รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 2. ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร 3. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมอาหารกับผู้จัดการ นักโภชนาการและทุกคนในครัว 4. สาธิตเท ...

4 Asst. F&B Manager {ปิดรับสมัครแล้ว}

1. บริหารจัดการงานในแผนกได้ทั้งหมด สามารถวางแผนการบริหารงานเกี่ยวกับแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 3. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถอบรมพนักงานเกี่ยวกับงานด้านบริ ...

5 Bartender {ปิดรับสมัครแล้ว}

1. รับผิดชอบในการจัดเตรียมบาร์และความพร้อมของบาร์ในการผสมเครื่องดื่มตามออร์เดอร์ลูกค้า 2. จัดเตรียมส่วนประกอบของเครื่องดื่มให้พร้อมก่อนเปิดให้บริการ 3. ผสมเครื่องดื่มด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามสูตรผสม 4. ดูแลพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบโดยรอบ รวมถึงอุปกรณ์ ...

6 บัญชี-สโตร์

เช็คของเข้า-ออกสโตร์ ตรวจเช็คสต๊อกของ ทำบัญชีสินทรัพย์ ทำงานอื่นๆที่ได้รับหมาย

8 Assist HR Manager {ปิดรับสมัครแล้ว}

1. ควบคุมดุแลพนักงาน 2. วางแผนและสรรหากำลังคนให้เพียงพอต่อการทำงาน 3. ดุแลการขาด,ลา,มาสายของพนักงานให้เป้นไปตามเกณฑ์ของบริษัท ...

9 GSA Supervisor {ปิดรับสมัครแล้ว}

- เช็คอินและเช็คเอาท์ลูกค้า - ประสานงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลูกค้าเข้าพัก - บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายต่างๆ - ให้ข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะลันตา - ช่วยงานหัวหน้าแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย ...

10 Waitress

- ดูแลลูกค้า - รับออเดอร์อาหาร+เครื่องดื่ม

11 Gardener (คนสวน) {ปิดรับสมัครแล้ว}

1. รับผิดชอบการจัดต้นไม้ 2. ตกแต่งต้นไม้ ภายในโรงแรม

12 ช่างทั่วไป {ปิดรับสมัครแล้ว}

1. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปเกี่ยวกับงานช่าง 2. ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 3. รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ...

13 พนักงานล้างจาน (สจ๊วต)

1. ทำความสะอาดจาน แก้ว และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในครัว 2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหัองครัว 3. นำวัตถุดิบในการทำอาหารไปจัดเรียงไว้ที่ชั้นเก็บของหรือตู้เย็นตามประเภท 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน เรามีคนสอนงานให้ 5. ดูแลภาชนะไม่ให้ชำ ...

14 Executive Chef {ปิดรับสมัครแล้ว}

1. คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม คำนวณค่าแรง รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 2. ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร 3. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมอาหารกับผู้จัดการ นักโภชนาการและทุกคนในครัว 4. สาธิ ...

15 ฺBellboy

1. ขับรถรับส่งลูกค้า 2. ช่วยยกกระเป๋าเข้าห้องพัก 3. ช่วยงานเเผนกต้อนรับตามที่ได้รับมอบหมาย

17 แม่บ้าน Room maid {ปิดรับสมัครแล้ว}

ทำความสะอาดห้องพัก

18 พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) {ปิดรับสมัครแล้ว}

1.ดูแลการเข้าออกพนักงานตรวจค้น 2.ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม 3.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบ ๆ โรงแรม 4.ช่วยงานส่วนกลาง ...

19 Night Receptionist {ปิดรับสมัครแล้ว}

- ทำงานกะกลางคืน - ดูแลการ check-in/out , ใช้ email เป็น ,ทำการจองห้องพักได้ - ให้ความช่วยเหลือ,การให้ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าต้องการ และข้อมูลการท่องเที่ยว - ตรวจงาน ก่อน Closed day และ - Print Hotel Report ...

20 GSA / Guest Service Agent {ปิดรับสมัครแล้ว}

- พูด ฟังอ่าน ภาษาอังกฤษได้ - บุคลิกภาพดี - ตรงต่อเวลา - ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ - มีความคิดที่จะเรียนรู้งานตลอดเวลา - ทัศนคติด้านบวก ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

Lanta Corner Resort

ที่อยู่: 989 หมู่ที่ 2
เบอร์โทร: 075817293
แฟกซ์: 075817294
อีเมล์: ,
เว็บไซต์: http://www.lantacornerresort.com