บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อื่นๆ


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่บัญชี(ด่วน)

ดูแลด้านการรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ บันทึกบัญชีด้านจ่ายและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงินรายเดือน พร้อมรายละเอียดประกอบงบ(มีการสอนงาน) ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่: 9/199 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทร: 029616655
แฟกซ์: 029616435
อีเมล์: