Kohhai Fantasy Resort & Spa (เกาะไหง)

Kohhai Fantasy Resort & Spa (เกาะไหง)

เป็นรีสอร์ท ตั้งอยู่บนเกาะไหง

ประเภทธุรกิจ โรงแรม,ที่พัก,รีสอร์ท


สวัสดิการ /Benefit

-ประกันสังคม,Service Charge ,ชุดพนักงาน
-ที่พักพนักงาน พร้อมอาหาร 3 มื้อ
**ยกเว้น-ตำแหน่งพนักงานขายที่กรุงเทพฯ


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 พนักงานขาย-ที่บางพลี จ.สมุทรปราการ

-รับจองห้องพักของรีสอร์ททางโทรศัพท์ และ Online -ป้อนข้อมูลการจองผ่านระบบ Computer (มีผู้สอนให้) -ทำงานที่ สำนักงานขายที่ บางพลี** -อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ...

2 บัญชี

-เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวมเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีธุรการ บันทึกรายรับรายจ่าย ...

3 พนักงานกุ๊กยุโรป/ผู้ช่วย

-เตรียมวัตุดิบสำหรับทำอาหารให้สดอยู่เสมอ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ -รับของสดสำหรับใช้ในแผนกจากตลาดและจัดเก็บในห้องเย็น ...

4 พนักงานกุ๊กอาหารไทย/ผู้ช่วย

-เตรียมวัตุดิบสำหรับทำอาหารให้สดอยู่เสมอ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ -รับของสดสำหรับใช้ในแผนกจากตลาดและจัดเก็บในห้องเย็น ...

5 House Keeping Supervisor

- ตรวจสอบห้องพักเตรียมพร้อมใช้งาน ให้พร้อมตามรายการที่ลูกค้าจองมา - ประชุมมอบหมายงานให้กับพนักงานแต่ละ Zone ...

6 Front Office Supervisor

- ให้รับ Check in /Chick out ลูกค้า -ดูแลให้บริการลุกค้าที่ซักถาม และให้ข้อมุลบริการต่างๆ ของรีสอร์ท

7 คุมสโตร์

- รับของดำเนินการจัดเก็บในสโตร์ ดูแลความเรียบร้อยและเช็คของคงเหลือตาม Par stock ของของแห้ง - เบิกจ่ายของตามใบเบิกให้กับ outlet ต่างๆ ...

8 Bartender

-ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายใน Bar -Check Stock และ เบิกของจาก Store เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขายประจำวันให้เพียงพอ -บริการ Beverage ต่างๆให้กับลูกค้า ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

Kohhai Fantasy Resort & Spa (เกาะไหง)

ที่อยู่: 66/7 ถนน สถานี (เยื้องสถานีรถไฟ จ.ตรัง)
เบอร์โทร: 02-316 7918
แฟกซ์: 02-316 7916
อีเมล์:
เว็บไซต์: https://www.kohhai.com