บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด

BAF (Thailand) Co., Ltd. is a subsidiary of Mitsui & Co., Ltd. (JAPAN). We are finance company focusing on motorcycle in Thailand. The company opened more than 10 years. Headquarter situate in the central business district on Surawongse Road and many Branches throughout the country.

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจยานยนต์


สวัสดิการ /Benefit

- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินกำนัล
- คอมมิชชั่น
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าอาหาร
- ค่าล่วงเวลา
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer) ประจำเกาะสมุย

พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Validation Officer) **(Contract Staff)**

- คีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ - ส่งเอกสาร และรับเอกสารทางแฟกซ์ - ตรวจสอบเอกสาร ใบสมัครลูกค้า - ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลของลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของลูกค้าก่อนอนุมัติสินเชื่อ ...

3 เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer)

- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

4 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (Field Collector)

- ติดตามหนี้ภาคสนาม กับลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

5 Branch Manager / Branch Head (ผู้จัดการสาขา / หัวหน้าสาขา)

- To manage and control branch operation (Sales, Collection, and Administration) to ensure smooth' operation & enhance branch performance. - To monitor and visit assigned markets for business development, and sustainable growth. - Ensure good communication b ...

6 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาให้ลูกค้าชำระยอดคงค้างอย่างสุภาพ - วิเคราะห์สาเหตุ และปัญหาของลูกค้าที่ทำให้ไม่สามารถชำระได้ รวมถึงนำเสนอวิธีแก้ไขสภาพหนี้ให้เป็นปกติ ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร: 02-117-5943
อีเมล์: ,
เว็บไซต์: http://www.baf.co.th/