Your Story (Thailand) Co., Ltd

Your Story (Thailand) Co., Ltd

ประเภทธุรกิจ การท่องเที่ยว,ทัวร์,ไกด์


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 นักศึกษาฝึกงาน

1. ดูแลช่องทางการสื่อสารการขายและช่องทางการตลาด 2. วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงการตลาดได้อย่างตรงจุด 3. ให้คำปรึกษากับลูกค้าและคำแนะนำสินค้าหรือ “Product” พร้อมกับการเสนอแก่ลูกค้าโดยตรง 4. ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในการขายและเสนอขายสินค้าหรื ...

2 Camera -Crews (ตากล้อง) ประจำหน้างาน กะทู้ - ด่วน

1. ถ่ายวีดีโอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในสถานที่ประจำหน้างานนั้นๆ 2. ดูแลจัดเก็บและเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายวีดีให้พร้อมในการปฎิบัติงาน 3. พูดให้ลูกค้าใสนใจ ...

3 Sales on site

1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี พูด อ่าน เขียน 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 3.มีมนุษสัมพันธ์และมีใจรักในงานบริการ 4.มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 5.มีบุคลิกภาพดีและมีความคล่องแคล่วในการทำงาน 6. สามารถเดินทางและทำงานแถวถนนบายพาสได้ 7. เงินเดือน ต ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

Your Story (Thailand) Co., Ltd

ที่อยู่: 110 Moo 5, T.Ratsada, A.Muang, Phuket
เบอร์โทร: 076 604-209,080 8824269
อีเมล์:
https://www.facebook.com/phuketyourstory/