บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง ประมาณราคา บริหารงานโดยทีมสถาปนิกและวิศวกร บริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ หลายโครงการ ทางบริษัทฯ จึงต้องการเพิ่มบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อประจำโครงการต่างๆ ดังนี้

ประเภทธุรกิจ วิศวกร,ผู้รับเหมา


สวัสดิการ /Benefit

- เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
- ค่าบ้านพักต่างจังหวัด
- ค่าเดินทาง


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม

- จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ ตามนโยบายของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อกระจายเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - รวบรวมข้อมูลการมาปฏิบัติงาน และการขออนุมัติทำงานล่วงเวลา/วันหยุด ของพนัก ...

2 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ , ผช.หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - ออกเอกสาร PO จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย พร้อมติดตามงาน - ดูแล จัดการเอกสารต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อ ประสานงาน เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ - ตรวจสอบการรับม ...

3 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

- ควบคุมบริหารโครงการ ตามเป้าหมายให้สำเร็จตามกรอบเวลา - ควบคุมคุณภาพงาน ตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง - ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - สั่งวัสดุเข้าหน้างานตามแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ บัญชี จัดซื้อ ฝ่ายแบบ ฝ่ายประเมินราคา Consult Supplier ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่: 169/112 หมู่ 7
เบอร์โทร: 024042954
อีเมล์:
เว็บไซต์: http://www.ktconstruction.co.th/