บริษัท วีระกิจเจริญการค้า จำกัด (จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)

บริษัท วีระกิจเจริญการค้า จำกัด (จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)

บริษัท วีระกิจเจริญการค้า จำกัด จำหน่ายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ทั้งปลีกและส่งในพื้นที่ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต
ต้องการเพื่อนร่วมงานเพิ่ม ในตำแหน่งดังนี้
1.พนง.ขาย/แคชเชียร์ 1 อัตรา
2.พนง.บัญชี/การเงิน 1 อัตรา
3.พนง.คลังสินค้า 1 อตรา

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อื่นๆ


สวัสดิการ /Benefit

-ที่พักพนักงาน
-อาหารกลางวัน
-โบนัส
-ประกันชีวิต
-ประกันสังคม


วิธีสมัครงาน /How to apply

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง
  วิธีการสมัคร
  สมัครด้วยตัวเอง โดยเตรียมหลักฐาน
  1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
  2. รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว โดยเป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้ แต่ขอให้เป็น การแต่งกาย ที่สุภาพ
  3. สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcipt และสำเนา ใบปริญญาบัตร
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร
  7. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
  -ส่งประวัติทาง E- mail
  [email protected]
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

-ตรวจนับจำนวนรายการสินค้าประจำวัน -บันทึกการรับเข้า-เบิกออกสินค้าแต่ละครั้ง -ตรวจรับและเช็ค รายการสินค้าก่อนวางขาย และเก็บเข้าคลังสินค้า -สำรวจ และจัดเรียงสินค้าให้สวยงาม ...

2 พนักงานขาย/แคชเชียร์

หน้าที่ -ต้อนรับและบริการจัดหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า -จัดเรียงและดูแลสินค้าหน้าร้านในส่วนที่รับผิดชอบ -ตรวจเช็คจำนวนสินค้าในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และเสนอสั่งซื้อให้หัวหน้าฝ่ายขายทราบ สวัสดิการ -ที่พักพนักงาน -โบนัส -เงินเดิอน -ประกันสังคม ...

3 พนักงานบัญชี/การเงิน

ตรวจสอบบัญชี -จัดทำงบการเงิน -บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ /ลูกหนี้ -ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำเงินเดือน -ภาษี -ประกันสังคม -รายงานการขายประจำวัน ส่งรายละเอียด พร้อมประวัติ mail: [email protected] โทร :คุณสิริน 093-6429998 ...

รูปภาพแนะนำบริษัท

ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท วีระกิจเจริญการค้า จำกัด (จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)

ที่อยู่: 233/5 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
เบอร์โทร: 0936429998
แฟกซ์: 076-512009
อีเมล์:
เว็บไซต์: http://www.veerakit.com