บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2536 ดำเนินกิจการ ผลิตพืชผักและผลไม้ แช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออก บริษัทได้พัฒนาธุรกิจขยายเข้าสู่ ตลาดอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจรในฐานะเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่าย ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ในด้านการเกษตรแผนใหม่ งานแปรรูปอาหารและการผลิตอาหารแช่แข็ง

ประเภทธุรกิจ อุตสหกรรม/โรงงาน


สวัสดิการ /Benefit

ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กิจกรรมนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพประจำปี


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่IT

-ดูแลระบบ Network และ Server -ตรวจสอบข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง ให้มีพื้นที่ส่วนกลาง ในการทำงานอย่างเพียงพอ -ตรวจสอบโปรแกรมและประเภทข้อมูลในระบบส่วนกลางและข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในบริษัทไม่ให้มี Software ละเมิดสิทธิ์และไฟล์ที่ไม่ควรมีในบริษัท -เร ...

2 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

-ประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ดำเนินการรับสมัครพนักงานรายวัน และพนักงานประจำ ดำเนินการอบรมกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานรายวัน และพนักงานประจำ ดำเนินการเกี่ยวกับการทำเอกสารเบิกวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับพนักง ...

3 เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ

-ประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ -เปิดช่องทางการตลาดใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ -ติดตามและรับผิดชอบการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ -ดูแลประสานงานให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า -รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอ ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่: 106/5 ม.8 ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่ - ลำปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
เบอร์โทร: 053-421389
แฟกซ์: 053-421388
อีเมล์: