เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ อุตสหกรรม/โรงงาน


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 Asst.Production Manager

1. ควบคุมและติดตามกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. จัดทำรายงาน ด้านการผลิต กำลังการผลิต แผนการผลิต 3. วิเคราะห์ และแก้ปัญหา กระบวนการผลิต และรายงานผล 4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงาน 5. หาแนวทางและปฏิบัติ ...

2 Production Manager

1. บริหาร จัดการ ควบคุมดูแลการผลิต ให้ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ 2. ควบคุมเทคนิคในการผลิต 3. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต 4. ติดตาม / ตรวจสอบ แผนการส่งออกให้สอดคล้องกับการผลิต 5. รายงานปัญหาผลกระทบในการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพ / ผลิตภัณฑ์ต่อฝ่ายบริหาร 6. ...

3 Designer

- Design แบบใหม่ ๆ ให้ลูกค้า และ Collection FR - เขียนแบบ ออกแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ - ทดลองงานรูปแบบใหม่ ๆ และเทคนิคใหม่ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

4 Customer Service (ภาษาฝรั่งเศส)

- ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต - Receive Order - Order Trackting and Monitoring - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด

ที่อยู่: 79/2 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ หมู่ที่ 4
เบอร์โทร: 053 581361-3
แฟกซ์: 053 581364
อีเมล์: