DKP Phuket Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ วิศวกร,ผู้รับเหมา


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 ช่างเขียนแบบ

1.เขียนแบบ / ดร๊าฟแบบ เพื่อขออนุญาต ก่อสร้าง 2. เขียนแบบ Shop Drawing เพื่อก่อสร้าง 3. เขียนแบบ As build
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

DKP Phuket Co., Ltd.

ที่อยู่: 25/177 ม. 3
เบอร์โทร: 0896354456
อีเมล์: