บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด

บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด

จำหน่าย สินค้าอุปโภค-บริโภค ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท โรงพยาบาล สถานศึกษา สำนักงานและหน่วยงานราชการต่าง ๆ

ประเภทธุรกิจ เอกชน,ธุรกิจส่วนตัว


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่ธุรการ

-การบันทึกข้อมูลรับสินค้าเข้าระบบ -การตรวจสอบ และจัดเก็บงานเอกสาร(ภาษีซื้อ,ใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้,ใบโอนสินค้า,เอกสารการเคลม/การรอCN,ราคา,แบบโลโก้ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) -การคืนสินค้า / การเคลมสินค้า / การรอ CN -การประสานงานกับผู้จำหน่าย “รายละเอียดต่ ...

2 พนักงานขับรถส่งสินค้า (สาขาเขาหลัก)

• ขับรถส่งสินค้า • ส่งของตามบิล และดูแลสินค้าที่จะส่งให้ลูกค้า ให้อยู่ในความเรียบร้อย • ดูแลสถาพรถ และความสะอาดภายในรถ • ดูแลสินค้าทั้งไป และกลับ ให้สมบูรณ์ • ...

3 หัวหน้าคลังสินค้า สาขา กระบี่

1. จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า 2. ควบคุม ดูแลการทำงานในคลังสินค้าทั้งรับเข้า จัดเก็บ จ่ายออก จัดสินค้า จนกระทั้งวางแผนการจัดส่ง 3. ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย 4. พัฒนาวิธีการบริหารคลังสิ ...

4 พนักงานบัญชีลูกหนี้ สาขา กระบี่

• จัดทำใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน การวางบิลลูกค้า • ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ • บันทึกบัญชีรายวันรับเงิน บัญชีรายวันทั่วไป • เปิดบิลขาย ภาษีขาย • อื่นๆที่ได้มอบหมาย ...

5 พนักงานสนับสนุนการขาย

*ประสานงานกับฝ่ายขาย ช่วยเหลือสนับสนุนงานขาย และประสานงานกับลูกค้า

6 พนักงานขับรถส่งสินค้า {ปิดรับสมัครแล้ว}

*• ขับรถส่งสินค้า • ส่งของตามบิล และดูแลสินค้าที่จะส่งให้ลูกค้า ให้อยู่ในความเรียบร้อย • ดูแลสถาพรถ และความสะอาดภายในรถ • ดูแลสินค้าทั้งไป และกลับ ให้สมบูรณ์ ...

7 พนักงานยกสินค้า {ปิดรับสมัครแล้ว}

*ออกไปส่งของให้ลูกค้าพร้อมกับคนขับรถของบริษัทฯ จัดของขึ้นรถ และลงของให้ลูกค้า และงานอื่นๆในคลังสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

8 พนักงานจัดซื้อ

-พิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบคอบ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร -เป็นตัวแทนต่อประสานงานขององค์กรและผู้ขายสินค้า -เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรวจสอบการรับมอบสินค้า -จัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อและเสนอให้ผู้ม ...

9 พนักงานบัญชีลูกหนี้

รวบรวมจัดเก็บเอกกสารการขาย ตรวจภาษี ตามการชำระเงินของลูกค้า • จัดทำใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน การวางบิลลูกค้า • ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ • บันทึกบัญชีรายวันรับเงิน บัญชีรายวันทั่วไป • อื่นๆที่ได้มอบหมาย ...

10 พนักงานขาย Food

• ออกขายสินค้าให้ลูกค้าประเภทโรงแรม ร้านอาหาร สถาบันต่างๆ
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด

ที่อยู่: 57/20 หมู่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร: 076-683000-29
แฟกซ์: 076-239907
อีเมล์: