เรียนเชิญ ร่วมทำแบบสำรวจความพอใจและข้อแนะนำการใช้งาน เว็บไซต์

ทำแบบสำรวจความพอใจและข้อแนะนำการใช้งาน เว็บไซต์

หลังจากทาง JobBluesky.com ได้เปิดให้ผู้กอบการ และผู้สมัครงานและบุคคลทั่วไปได้ใช้งานเว็บมาแล้ว ระยะหนึ่ง ก็มาถึงการประเมินผลการทำงานกันครับ
ดังนั้น ทีมงานขอรบกวนท่านมาร่วมสร้างแหล่ง รวบรวมตำแหน่งงาน และประวัติ(resume) ทีใหญ่ทีสุดในภาคใต้ เพื่ออนาคตของลูกหลานเราได้มีงาน มีการดีๆ ทำตลอดไป

โดยทำแบบสำรวจความพอใจและข้อแนะนำการใช้งาน เว็บ www.jobbluesky.com

เพียงไม่กี่คำถาม www.jobbluesky.com/แบบสำรวจ


คัดลอก URL ข่าวกิจกรรมนี้แบบย่อ