หางาน สมัครงานกับบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ

หางานสงขลา งานทั้งหมด 144 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศน์อาวุโส(IT Executive) (2 อัตรา)
ดูแลระบบงาน IT (CCTV, Helpdesk system, ERP) ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน จัดทำรายงานระบบ IT เพื่อรายงานผู้บริหาร
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
ช่างไฟฟ้า (1 อัตรา)
ซ่อมบำรุง และควบคุมการผลิต
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 อัตรา)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า , จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า , ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ , ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ จากกระ ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
หัวหน้าแผนกวิจัยและสถิติ (1 อัตรา)
ด้านการทำแบบสอบถาม การประเมินผลด้วยโปรแกรม Excel/SPSS ตลอดจนสามารถสร้างกราฟและเปรียบข้อมูล / วิเคราะห์สรุปผลได้ ...
สงขลา » เงินเดือน ตามประสบการณ์
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
สงขลา » เงินเดือน ตามประสบการณ์
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
สงขลา » เงินเดือน ตามประสบการณ์
สงขลา » เงินเดือน ตามประสบการณ์
สงขลา » เงินเดือน ตามประสบการณ์
เลขานุการ (1 อัตรา)
- รับผิดชอบงานในด้านการบันทึกข้อมูลการประชุมของผู้บริหาร และสามารถช่วยงานให้กับผู้บริหารได้เป็นอย่างดี - ติดต่อประสานงานและสามารถเป็นธุระแทนให้กับผู้บริหารได้ - สามารถทนต่อแรงกดดันได้ - มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่องานที่ทำได้เป็นอย่างดี ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
กิจการ(จัดซื้อ ) (1 อัตรา)
- รับผิดชอบงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้านสินค้า และมีการเปรียบเทียบราคาของสินค้าที่จะซื้อและต้องมีความรู้ด้านงานการตลาดและด้านงานขายอีกด้วย - ต้องรู้ในตัวสินค้าของบริษัททั้งหมด - สามารถทนต่อแรงกดดันได้ - มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (1 อัตรา)
งานนำเสนอบ้านของโครงการแก่ลูกค้า และวางแผนการขายและดำเนินงานทางด้านการตลาดของโครงการ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
กราฟฟิก ดีไซด์ (1 อัตรา)
งานด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส Sr. Recruitment (1 อัตรา)
สรรหาผู้สมัครงานตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตามโครงสร้างของบริษัท
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
Glue Operator (1 อัตรา)
จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักร
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
แม่บ้าน (1 อัตรา)
พนักงานแม่บ้าน ทำความสะอาด ทำห้องพัก
สงขลา » เงินเดือน ตามความสามารถ
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com