หางาน สมัครงานกับบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ

หางานสงขลา งานทั้งหมด 144 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ด่วน) (1 อัตรา)
มีความรู้ในด้านกฏหมายแรงงาน, การสรรหาว่าจ้าง, การจัดทำค่าแรง, ประกันสังคม และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนงานด้านพัฒนาบุคลากร ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำสาขานาทวี) (2 อัตรา)
ดูแลในส่วนของฝ่ายผลิตภายในโรงงาน ตรวจเช็คเครื่องจักร พร้อมติดตามผลการปฏิบัติ
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
ช่างเครื่องกลโรงงาน (ประจำสาขานาทวี) (2 อัตรา)
ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน วางแผนงานซ่อมบำรุง ตรวจเช็คเครื่องจักร พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงาน ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง (ประจำสาขานาทวี) (2 อัตรา)
มีหน้าที่ประสานงานซ่อมทางด้านไฟฟ้าโรงงาน ดูแลระบบงานภายในโรงงาน
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สถาปนิค (2 อัตรา)
1) เป็นที่ปรึกษาลูกค้า แนะนำสินค้าด้านเทคนิคในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า 2) ประมาณราคาก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคอันเกิดจากงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ประมาณจำนวนสินค้าที่ ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (1 อัตรา)
หน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบ งานด้าน จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร อะไหล่ ของบริษัทฯ ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่จัดส่ง (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ: วางแผนและจัดส่งตามที่ลูกค้าต้องการและจัดรถให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดติดตามสถานการณ์ ปัจจุบันของรถขนส่ง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในการจัดส่งควบคุมและพัฒนา อัตราการใช้น้ำมัน ของพนักงานขับให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
Sale Executive/Sale Engineer (2 อัตรา)
จัดการแผนกการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพ ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
วิศวกรโรงงาน (2 อัตรา)
เป็นงานที่สามารถควบคุมงานก่อสร้าง และสามารถประสานงาน ติดต่องานกับผู้รับเหมา
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
 Sale Executive/Sale Engineer (1 อัตรา)
จัดการแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพ ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
 วิศวกรโรงงาน ( Plant Engineer ) (1 อัตรา)
 ประเมินคุณภาพคอนกรีตได้ และรายงานผลคุณภาพคอนกรีตแก่ผู้บริหารได้  รู้จักนวัตกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างดี  มีความรู้ด้านคอนกรีตเทคโนโลยี การทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต  วางแผน วางกลยุทธ์ ในการจัดส่งคอนกรีต ตามประเภทการเทคอนกรีต ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน (3 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกเอกสารเกี่ยวกับรายวัน รับและจ่าย และทั่วไป เข้าระบบในโปรแกรมบัญชี 2. ออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบและติดตามเจ้าหน้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงานทางการบัญชี เพื่อเสนอต่อหัวหน้า และใช ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)
1.วิเคราะห์กระบวนการ/ระบบ, ระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 2.ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม (รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, รวบรวมหลักฐาน, ทดสอบการควบคุม, จัดทำกระดาษทำการ) 3.รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบและข้อเสนอแนะเพื่อการ ...
สงขลา » เงินเดือน ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บุคคล (21 อัตรา)
ทำเอกสารแรงงานพม่า เช่น ทร.30 ทำค่าแรงคนงานพม่า รายงานคนมาทำงาน สาย ลา ขาด งาน สม่ำเสมอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ทำเอกสารประกันสังคมพนักงาน คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับบริษัทและจัดอบรมพนักงานตามโอกาสที่เหมาะสม ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
ธุรการ (2 อัตรา)
ประสานงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง สรุปใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ทำการเบิกรับ-เบิกจ่าย ทำบัญชีเงินเดือนพนักงานและคนงาน รายงานคนมาทำงาน สาย ลา ขาด งาน สม่ำเสมอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
สถาปนิกภูเก็ต (2 อัตรา)
ประสานงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชา เขียน Shop drawing หรือเขียนแบบที่เกี่ยวกับระดับคานที่ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
วิศวกรโครงการ (2 อัตรา)
ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามกำหนด รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชา งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
โฟร์แมน (2 อัตรา)
ถอดแบบ อ่านและเข้าใจแบบโครงสร้างไโครงการก่อสร้างได้ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามกำหนด รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่อผู้บังคับบัญชา ...
สงขลา » เงินเดือน ไม่ระบุ
โรงแรมชั้นนำ
ลงประกาศงานคัดเลือกพนักงาน ได้ทันทีใจ
คุณกำลังหางาน เราช่วยคุณได้ เพียงฝากประวัติกับเรา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ info@jobbluesky.com