หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน แพทย์,เภสัชกร,วิทยาศาสตร์ อื่นๆ 15 ตำแหน่ง
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
HRD Officer (นักพัฒนาบุคลากร) (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบการวางแผน ออกแบบหลักสูตรอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และติดตามผลลัพธ์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลกรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับคุณค่าหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
ผู้ช่วยเภสัชกร (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ผู้ช่วยเภสัชกรในการ จัดเตรียม จ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกเภสัชกรรมและคลังยา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
Cashier - โรงพยาบาลดีบุก (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบการตรวจสอบรายละเอียดในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้เรียบร้อยถูกต้อง ตรวจสอบเอกสารและสิทธิ์ประกันกรณีที่ลูกค้ามีประกัน เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
Customer Services - โรงพยาบาลดีบุก (1 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ให้การต้อนรับและบริการผู้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล งานช่วยแปลภาษาต่างประเทศ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานของโรงพยาบาล ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ผู้แทนขาย Sales Representative (เขตราชการ ม.วลัยลักษณ์/ม.สงขลา ภาคใต้) จบเคมี , จุลชีววิทยา (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซายน์เทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงพยาบาลนครินทร์  (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
เภสัชกร (3 อัตรา)
บริษัท: โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. งานบริการเภสัชกรรม 2. งานวิชาการเภสัชกรรม 3. ฝึกสอน นิเทศงาน พนักงานในฝ่ายเภสัชกรรม 4. ประเมินผลการทำงาน และดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
เงินเดือน: ตามตกลง
Lofbaz
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (1 อัตรา)
บริษัท: Lofbaz
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำง ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ครูการศึกษาพิเศษ (2 อัตรา)
บริษัท: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำหน้าที่สอนประกบเด็กพิเศษในห้องเรียน
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
เล่อเทียน-เอพลัส ดรัก
ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา (1 อัตรา)
บริษัท: เล่อเทียน-เอพลัส ดรัก
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา - ช่วยเหลือการทำงานเภสัชกรประจำร้าน - ดูแลความสะอาดภายในร้าน
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
วิสัญญีพยาบาล (2 อัตรา)
บริษัท: โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบงานด้านวิสัญญี
จังหวัด: ชุมพร
เงินเดือน: ตามตกลง
คลินิกทันตกรรมหมอแตงโม
แม่บ้านประจำ (1 อัตรา)
บริษัท: คลินิกทันตกรรมหมอแตงโม
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
คลินิกทันตกรรมหมอแตงโม
แม่บ้าน PART-TIME (1 อัตรา)
บริษัท: คลินิกทันตกรรมหมอแตงโม
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Rayavadee
Naturalist (นักธรรมชาติวิทยา) (1 อัตรา)
บริษัท: Rayavadee
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
บ.เทพธัญญภา จำกัด(รพ.เทพธารินทร์)
เวรเปล (2 อัตรา)
บริษัท: บ.เทพธัญญภา จำกัด(รพ.เทพธารินทร์)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ให้บริการแก่ผู้รับบริการในเรื่องของการส่งผู้รับบริการ หรือการเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยไปยังจุดให้บริการต่าง ๆ เดินเอกสารและให้บริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Rang Hill Dental Clinic / เขารังทันตคลินิก
Customer Service (1 อัตรา)
บริษัท: Rang Hill Dental Clinic / เขารังทันตคลินิก
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท