หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ตำแหน่ง
บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า , จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า , ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ , ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ จากกระ ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
SiamAndaman International Business Co.,Ltd.
นักเกษตรอินทรีย์ (2 อัตรา)
บริษัท: SiamAndaman International Business Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: งานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง