หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน พยาบาล 9 ตำแหน่ง
บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
พยาบาลวิชาชีพ (9 อัตรา)
บริษัท: บ.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ให้การบริการทางการพยาบาลแก่ ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระบบ เช่น อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน กุมารเวชฉุกเฉิน เป็นต้น โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เคารพสิทธิผู้ป่วย และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
City care Phuket
พยาบาล / นักกายภาพบำบัด (2 อัตรา)
บริษัท: City care Phuket
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Nurse – พยาบาลวิชาชีพ (2 positions) รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาลตามาตรฐานวิชาชีพ - จัดการงานเอกสารภายในโรงพยาบาล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Job description - Responsible for nursing practice according to professional standards. - Man ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
พยาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
Bangkok Dermatology Center Co Ltd.
พยาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา)
บริษัท: Bangkok Dermatology Center Co Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: (1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันส ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (1 อัตรา)
บริษัท: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ประจำห้องพยาบาล และมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Siam International Group
Scrub Nurse - พยาบาลส่งเตรื่องมือแพทย์ (3 อัตรา)
บริษัท: Siam International Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่: setting up of the operating room prior to the time an operation is to be carried out. works with the doctor in the course of the surgical procedure and helps to prepare the patient before.
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
Siam International Group
Nurse พยาาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา)
บริษัท: Siam International Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Observing and recording patients’ behavior. - Coordinating with physicians and other healthcare professionals for creating and evaluating customized care plans. - Maintaining hygienic and safe working environment in compliance with the healthcare procedur ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
บ. คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จก.
เลขานุการทางการแพทย์ (1 อัตรา)
บริษัท: บ. คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาล พนักงาน และสาขาปฏิบัติการ เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน 2. สื่อสารพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพพนักงานในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน 3. ติดตามการตรวจสุขภาพของ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
พยาบาลวิชาชีพ (0 อัตรา)
บริษัท: โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลผู้ป่วย งานด้านการพยาบาล อยู่ประจำ หอผู้ป่วย, OPD, ER, OR ตามความถนัดของแต่ละคน
จังหวัด: ชุมพร
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท