หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน System Admin,System Analyst 9 ตำแหน่ง
Infinite Computing System Co., ltd
Business Analyst (3 อัตรา)
บริษัท: Infinite Computing System Co., ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Coordinate with business owner team during software requirement gathering phase - Coordinate, defining, analyze and mapping the needs of the customer’s business requirement - Transform business requirement to technical solutions - Design business process ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Infinite Computing System Co., ltd
System Analyst .Net (5 อัตรา)
บริษัท: Infinite Computing System Co., ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - To design and develop web application by using J2EE Platform and the framework such as Strust, EJB, Hibernate, Ajax, Jquery, JSF, J-Son and Web Services. - To analyze the Exisiting System to enhance the function fit with the business requirement - To desig ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Lawson Software (Thailand) Co., Ltd.
Technical & Programmer (2 อัตรา)
บริษัท: Lawson Software (Thailand) Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
System Analyst (รามคำแหง75) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ - ออกแบบ User interfaces - พัฒนา Prototype เพื่อจำลองระบบใหม่ที่กำลังจะพัฒนา - ออกแบบฐานข้อมูล - ออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบ - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในระบบป ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
Tester (1 อัตรา)
บริษัท: อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เขียนขั้นตอนการ test , ทำการ test , เขียนสรุปการ test เป็นต้น
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
SOFTWARE SPECIALIST (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ SOFTWARE) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแล จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
Business Analyst/System Analyst /โปรแกรมเมอร์ (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบในขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ทั้งจากเอกสาร/ผู้ใช้งาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของผู้ใช้ระบบ และข้อจำกัดของระบบงาน ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบ, ผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา, การทดสอบและ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
Central Group - SU
System Engineer (3 อัตรา)
บริษัท: Central Group - SU
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Administrations and Maintains the windows Server and Redhat Linux System - Monitors Server Performance , system Tune Up and prepare a system capacity planning - Provides a first-Level and second-Level support of hardware and system software - Analyze , Tr ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
TopGlove Medical (Thailand).Co,.Ltd.
เจ้าหน้าที่สารสนเทศน์อาวุโส(IT Executive) (2 อัตรา)
บริษัท: TopGlove Medical (Thailand).Co,.Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ดูแลระบบงาน IT (CCTV, Helpdesk system, ERP) ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน จัดทำรายงานระบบ IT เพื่อรายงานผู้บริหาร
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง