หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล,HR 7 ตำแหน่ง
บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ภาษาพม่า) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รัยผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริาัทฯ ตามนโยบาย เรื่องการสรรหา , คัดเลือก โดยใช้ช่องทางในการสรรหาต่าง ๆ ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฎิบัติงานที่นครปฐม) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1.รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารฝึกอบรมภายในตามแผนประจำเดือน 2.รับผิดชอบประสานงานในระหว่างการอบรม 3.รับผิดชอบสรุปค่าใช้จ่าย, สรุปแบบประเมินการอบรม , สรุปแบบรายงานการฝึกอบรม 4.รับผิดชอบบันทึกประวัติการฝึกอบรม 5.รับผิดชอบจัดทำเอกสารสำหรับนำส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแร ...
จังหวัด: นครปฐม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดีรับเบอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (อาวุโส) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีรับเบอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท - สามารถวางแผนงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ - การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ - รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท - การสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย การให้คำปรึ ...
จังหวัด: สมุทรสาคร
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
HUMAN RESOURCE OFFICER (เจ้าหน้าที่บุคคล) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ณภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล (21 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ณภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำเอกสารแรงงานพม่า เช่น ทร.30 ทำค่าแรงคนงานพม่า รายงานคนมาทำงาน สาย ลา ขาด งาน สม่ำเสมอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ทำเอกสารประกันสังคมพนักงาน คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับบริษัทและจัดอบรมพนักงานตามโอกาสที่เหมาะสม ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส Sr. Recruitment (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: สรรหาผู้สมัครงานตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตามโครงสร้างของบริษัท
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ จำกัดและบริษัทในกลุ่มเอเชียคูซีน่า
HR Supervisor (Payroll) (ประจำทองหล่อ) ACN (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ จำกัดและบริษัทในกลุ่มเอเชียคูซีน่า
รายละเอียดงาน/หน้าที่: • ทำเงินเดือนโดยผ่านระบบ B-Plus • ประกันสังคมครบระบบ • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด 1) • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์