ตำแหน่ง : HR Manager

บริษัททวีสุวัณณ์ จำกัด


รายละเอียดงาน

- มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป 2 ปี ขึ้นไป ในระดับหัวหน้างาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงานดีเยี่ยม - มีทักษะการเจรจาต่อรองด้านแรงงานสัมพันธ์ และมีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี - มีทักษะการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานได้ดีทุกระดับ - รับผิดชอบงานด้านบุคคลและธุรการ ทั้งระบบ ได้แก่ งานด้านเงินเดือนและค่าแรง รายเดือน รายวัน,งานด้านสรรหาบุคลากร,แรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรมพนักงาน - ดูแลและประสานงานการติดต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก - รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานเอกสาร และการสรรหาพนักงานต่างด้าว - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
อายุ: 25-30 ปี ขึ้นไป
จำนวน: 1 อัตรา
ประสบการณ์: 2-3 ปี
เพศ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 828 ครั้ง
เงินเดือน: ตามตกลง
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 22 พ.ค. 62

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัตร
• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพากรบุคคล, มนุษย์ศาสตร์ การจัดการทั่วไป หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในสายงานบุคคล 2-3 ปี
• มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ เที่ยงตรง มีหลักการ และเป็นที่ยอมรับและมีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: wallapa srirattanaporn
บริษัททวีสุวัณณ์ จำกัด
124/1 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์: 076-313556, 080-5386262
อีเมล์:

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
HR Manager ภูเก็ต

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 9501
 • ชื่อบริษัท: บริษัททวีสุวัณณ์ จำกัด
 • ชื่อตำแหน่งงาน: HR Manager
 • ประเภทงานหลัก: ธุรกิจ/ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า
 • ประเภทงานย่อย: ฝ่ายบุคคล/HR
 • เงินเดือน: ตามตกลง
 • วันที่ลงประกาศ: 22 พ.ค. 62
 • ติดต่อ: wallapa srirattanaporn