ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ/การตลาด

บริษัท เอ็น.พี.เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด


รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย 2. รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ 3. จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ภายในฝ่ายให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก 5. ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ใน การเสนอราคา 6. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่างๆ พร้อมค้นหาช่องทางสื่อโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่าย 7. ประสานงานกับพนักงานภาย ในฝ่าย เพื่อการจัดทำ หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานข้อเสนอทางด้านการเสนอราคา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 8. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา: อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
อายุ: 25-30 ปี ขึ้นไป
จำนวน: 5 อัตรา
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
เพศ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 2267 ครั้ง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 03 ก.ค. 61

คุณสมบัติผู้สมัคร

*เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป รับปริญญาตรีทุกสาขา
*บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
*มีความรับผิดชอบ อดทน ตรงต่อเวลา
*สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
*สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: คุณชลธิชา
บริษัท เอ็น.พี.เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
506 ถ.คลองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
โทรศัพท์: 095-1686615
อีเมล์:

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การตลาด สงขลา

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 8979
 • ชื่อบริษัท: บริษัท เอ็น.พี.เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • ชื่อตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ/การตลาด
 • ประเภทงานหลัก: สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
 • ประเภทงานย่อย: ฝ่ายการตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือน: ไม่ระบุ
 • วันที่ลงประกาศ: 03 ก.ค. 61
 • ติดต่อ: คุณชลธิชา