ตำแหน่ง : เชฟประจำแผนก Chef De Partie
Dose Espresso Thailand

Dose Espresso Thailand

Dose Espresso Thailand & Dose Factory
ร้าน Dose Espresso Thailand (โดส เอสเพรสโซ่ ไทยแลนด์) และ Dose Factory (โดส แฟคทอรี่) ก่อตั้งขึ้นเพราะเราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองและถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร จงเริ่มต้นทำในสิ่งนั้น และเชื่อในเรื่องของการพัฒนาคน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจ และสังคมที่ดี เมื่อธุรกิจท้องถิ่น (Local Business) ดี จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน ทำให้คนไม่ต้องย้ายไปหางานทำที่อื่น

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลาง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและดูแลทุกคนผ่านการบริการ ควบคู่กับการช่วยเหลือ และพัฒนาทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เราเปิดให้บริการ กาแฟ ของหวาน อาหาร และเครื่องดื่ม ที่ทำด้วยความตั้งใจและสร้างสรรค์ มาตรฐานเดียวกับ Dose Espresso ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการออกแบบตกแต่งร้านที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาได้รับความรู้สึกแปลกใหม่และผ่อนคลาย พร้อมกับการบริการที่ใส่ใจ เหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกับเพื่อน ครอบครัว และคนที่คุณรัก

คนพันธุ์โดส (Doser)
Dedicated: ทุ่มเท อดทน มุ่งมั่น เพื่อความสำเร็จของงาน
Original: มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง สร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้ และตั้งคำถามอยู่เสมอ
Strong interpersonal: มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบช่วยเหลือ รักการทำงานเป็นทีม
Energetic: มีพลังในการทำงาน มีลูกบ้า มองหางานที่สนุก
Reliable: เชื่อถือ พึ่งพาได้ ทำงานด้วยความจริงใจ และซื่อสัตย์

สิ่งที่คุณจะได้รับ
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าให้แก่โลก ได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กรอย่างยั่งยืน


รายละเอียดงาน

1. ดูแลพนักงานในทีมให้ร่วมแรงร่วมใจกันและมีกำลังใจในการทำงานได้ 2. พัฒนาศักยภาพของทีมงาน สามารถเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน 3. ตรวจสอบ ดูแล ระบบการจัดการวัตถุดิบ และสินค้า ในด้านการเก็บรักษา การใช้แบบ FIFO ได้ดี 4. ตรวจสอบ วางแผน และควบคุม การสั่งวัตถุดิบ และคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ได้ดี 5. รับผิดชอบ ดูแล และควบคุม ระบบการถนอมอาหาร และเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 6. ตรวจสอบ วางแผน และควบคุม กำลังคน ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และราบรื่น 7. สอนและอธิบาย เทคนิคในการปรุงอาหารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร ให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 8. คิด และสร้างสรรค์ เมนูอาหารอาหารใหม่ๆ ปรับปรุง เมนูอาหาร ให้มีความคงที่ และมีคุณภาพที่ดีเสมอ 9. เตรียมและปรุงอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างให้ทีมงาน ได้ทำตามอย่างถูกวิธี 10. ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของอาหาร และการปฏิบัติงานของทีมงานในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร 11. คาดการณ์ปริมาณอาหารที่ต้องเตรียมให้เหมาะกับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 12. ให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานของทีม 13. ปฏิบัติงาน โดยควบคุมและให้ความสำคัญกับระบบด้านสุขอนามัยทางอาหาร และดูแลการรักษาความสะอาดในครัว 14. พิจารณาลงโทษ ทีมงานที่กระทำความผิดตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและไม่เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำ 15. รับผิดชอบในการสื่อสาร ประชุม กระจายข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 16. ตรวจสอบ ดูแลและเอาใจใส่ พื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้เรียบร้อย 17. ดูแล บำรุงรักษา ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ของฝ่าย ให้อยู่ในสภาพดี ใช้การได้อยู่เสมอ 18. *** กรณีเป็นคนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานีหรือใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วุฒิการศึกษา: ไม่ระบุ
อายุ: ไม่จำกัดอายุ
จำนวน: 2 อัตรา
ประสบการณ์: 2-3 ปี
เพศ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 942 ครั้ง
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 25 ก.ย. 60

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีความเข้าใจลูกค้า พร้อมที่จะทำความเข้าใจ และช่วยเหลือลูกค้าเสมอ
2. มีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานของตนเองได้
3. สามารถจัดการพฤติกรรมของตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้
4. มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น
5. สามารถมองเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง นำคุณค่าของตัวเองมาใช้ประโยชน์กับงาน เพื่อนร่วมงาน และทุกๆ คนได้เป็นอย่างดี
6. มุ่งพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการท้าทาย ทดลอง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวเอง
7. มีความสามารถแชร์ ความท้าทาย และความอึดอัดใจกับคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากทีม
8. มีความสามารถให้ Feedback ที่ชัดเจนและถูกเวลา ในแบบที่สร้างแรงจูงใจได้
9. สามารถเป็นผู้ฟังที่ “เห็นอกเห็นใจ” ที่ดีได้
10. มีความสามรถในการรายงานผลงาน, การขอความช่วยเหลือ, การวางแผนงานและการประสานงานกับหน่วยงานอื่่นได้
11. มีความสามารถในการตรวจสอบงาน สอนงาน แนะนำ ให้กำลังใจ การลงโทษ และชี้แจงความผิดเพื่อปรับปรุงแก้ไข ในรูปแบบที่สร้างแรงจูงใจได้
12. รักการทำงานเป็นทีม สร้างระบบ เติบโตไปพร้อม องค์กร
13. รักการทำอาหาร สร้างสรรค์ เมนูใหม่ๆ ประยุกต์ อาหาร แต่ละชาติให้เหมาะกับลูกค้าในพื้นที่
14. มีประสบการณ์ด้านอาหาร ยุโรป 2 ปีขึ้นไป ไทยประยุกต์ 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

- ได้รับโอกาสมากมาย
- การฝึกอบรมต่างๆ
- เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- รายได้ที่เหมาะสมตามความสามารถของคุณไม่จำกัด
- พักร้อน โบนัส
- Tips, OT, เงินรางวัลพิเศษ, เบี้ยขยัน, ค่าตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์มฟรี
- อาหารฟรี 1-2 มื้อ
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ท่องเที่ยวดูงาน
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าและอาหาร


วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง
ลิงค์สมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/Fi23lTPLdvIKHfUH2

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: คุณน้ำผึ้ง
Dose Espresso Thailand
112/1 ถ.นเรศวร 41000
โทรศัพท์: 0858002304
อีเมล์:
https://www.facebook.com/dosefactory/

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
ผู้ช่วยเชฟประจำแผนก Demi Chef De Partie อุดรธานี
เชฟประจำแผนก Chef De Partie อุดรธานี
พนักงานเสิร์ฟ อุดรธานี
เชฟประจำจุดงาน Commis Chef อุดรธานี
รองหัวหน้าเชฟ Sous Chef { ปิดรับสมัครแล้ว } อุดรธานี

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 8229
 • ชื่อบริษัท: Dose Espresso Thailand
 • ชื่อตำแหน่งงาน: เชฟประจำแผนก Chef De Partie
 • ประเภทงานหลัก: งานโรงแรม/งานท่องเที่ยว
 • ประเภทงานย่อย: พ่อครัว/แม่ครัว/เชฟ/กุ๊ก
 • เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
 • วันที่ลงประกาศ: 25 ก.ย. 60
 • ติดต่อ: คุณน้ำผึ้ง