ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(ห้องคลอดและเด็กอ่อน)

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. หน้าที่รับผิดชอบ งานหลัก 1. ปฏิบัติงานด้านการให้การพยาบาลพื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการกำกับดูแลของพยาบาลประจำการ 2. ดูแลรับผิดชอบเรื่อง Stock และตรวจสอบความพร้อมใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในหน่วยงานตามที่รับได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานประจำในการดูแลผู้ป่วยตาม Assignment 4. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน 5. วัดและบันทึกสัญญาณชีพ 6. ดูแลความสุขสบายทั่วไปของผู้ป่วยและตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 7. ช่วยเหลือพยาบาลในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วย 8. จัดเตรียมชุด Bed Bath และอาบน้ำทารก 9. เตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการให้บริการ การคลอดและให้บริการทารกแรกเกิด 10. ตรวจสอบและดูแลทำความสะอาดและส่งเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ไปยังหน่วยงานจ่ายกลาง 11. ส่งทารกให้มารดา และรับกลับ - เวรเช้า ส่ง 10.00 น. – 15.30 น. - เวรบ่าย ส่ง 18.00 น. – 22.00 น. - ตามความต้องการของคนไข้ 12. เตรียมความพร้อมในการ Admit รับย้าย 13. ทำเตียงว่างกรณีผู้ป่วยย้ายขึ้น Ward/Refer 14. ช่วยแพทย์ในการทำ IUI งานรอง 1. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร และสถิติต่างๆ 2. ช่วยทำ Admit ผู้ป่วยคลอดและทารกแรกเกิด 3. ปฏิบัติงานแทน WC (กรณี WC ไม่อยู่/ไม่มี) 4. ช่วยเหลือหน่วยงานอื่นเมื่อภาระงานสูง 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา: ม.6/ปวช. ขึ้นไป
อายุ: ไม่จำกัดอายุ
จำนวน: 2 อัตรา
ประสบการณ์: 0-1 ปี
เพศ: หญิง
ผู้เข้าชม: 3435 ครั้ง
เงินเดือน: ตามตกลง
รูปแบบงาน: งานชั่วคราว (Part time)
วันลงประกาศ: 07 ก.ค. 60

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
1. วุฒิการศึกษา
- ความรู้ขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ประสบการณ์การทำงาน
- 1 ปี

ความสามารถประจำตำแหน่ง

1. ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
2. มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพทารก
3. มีทักษะด้านการพยาบาลมารดาและทารก
อบรมความรู้ระบบคุณภาพ HA
5. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
6. มีทักษะในการใช้ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ


คุณสมบัติอื่น ๆ

1. มีความซื่อสัตย์
2. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. มีไหวพริบดี
4. คล่องแคล่ว ว่องไว
5. ขยัน / อดทน
6. รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: สกาวเดือน ชูภิญโญ
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
119 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-200200 ต่อ 116
แฟกซ์: 074-200292
อีเมล์:

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
พยาบาลวิชาชีพ สงขลา
ผู้ช่วยแม่ครัว สงขลา
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(ห้องคลอดและเด็กอ่อน) สงขลา

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 7898
 • ชื่อบริษัท: บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
 • ชื่อตำแหน่งงาน: พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(ห้องคลอดและเด็กอ่อน)
 • ประเภทงานหลัก: แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
 • ประเภทงานย่อย: ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • เงินเดือน: ตามตกลง
 • วันที่ลงประกาศ: 07 ก.ค. 60
 • ติดต่อ: สกาวเดือน ชูภิญโญ