ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่าย Inventory

บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด


รายละเอียดงาน

รายละเอียดของงาน: - บริหารจัดการคลังสินค้าส่วนประกอบการผลิต และเครื่องมืออะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าสิ้นเปลือง สารเคมี ให้เป็นไปตามแผนการใช้งาน และควบคุมการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ควบคุมพื้นที่การจัดเก็บรักษาให้เหมาะสมกับสินค้า ความสะอาดในคลังจัดเก็บ รวมถึงต้องคำนึงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ควบคุมดูแลสต๊อกคงคลังให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และทันต่อการนำไปใช้ - วางแผน ตรวจสอบ และติดตามผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์ ประเมิน แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างประสิทธิภาพ - จัดทำ Min-Max ของสต๊อก - จัดทำรูปแบบรายงานการเบิกใช้สินค้าในคลังทุกเดือน - ทำการควบคุมปริมานการใช้ของสต๊อกให้เป็นไปตามแผนการใช้งาน - ควบคุม KPI ฝ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - วิเคราะห์ ประเมินของทุกครั้งตามความเปลี่ยนแปลงของหน้างาน - ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
อายุ: 30-35 ปี ขึ้นไป
จำนวน: 1 อัตรา
ประสบการณ์: 5-10 ปี
เพศ: หญิง
ผู้เข้าชม: 1232 ครั้ง
เงินเดือน: ตามตกลง
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 22 มิ.ย. 60

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
มีความรู้ Logistic-การควบคุมสินค้าคงคลังเป็นอย่างดี
สามารถใช้ความพิวเตอร์ในการนำเสนองานได้อย่างดีเยี่ยม
ประสบการณ์ด้านการโรงงานอาหารและอุตสาหกรรมใกล้เคียงเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
มีความรู้ด้าน BRC,ISO14001,HACCP,GMP และมาตรฐานอื่น ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
มีภาวะความเป้นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: ณิชาภา วรีระพันธุ์
บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
88 ม.10
โทรศัพท์: 074310800
แฟกซ์: 074310880
อีเมล์:

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
ผู้จัดการฝ่าย Inventory สงขลา
หัวหน้าแผนกบัญชี สงขลา
เลขานุการ สงขลา

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 7797
 • ชื่อบริษัท: บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
 • ชื่อตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่าย Inventory
 • ประเภทงานหลัก: คลังสินค้า/โลจิสติกส์
 • ประเภทงานย่อย: คลังสินค้า/กระจายสินค้า
 • เงินเดือน: ตามตกลง
 • วันที่ลงประกาศ: 22 มิ.ย. 60
 • ติดต่อ: ณิชาภา วรีระพันธุ์