ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม
บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง ประมาณราคา บริหารงานโดยทีมสถาปนิกและวิศวกร บริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ หลายโครงการ ทางบริษัทฯ จึงต้องการเพิ่มบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อประจำโครงการต่างๆ ดังนี้


รายละเอียดงาน

- จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ ตามนโยบายของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อกระจายเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - รวบรวมข้อมูลการมาปฏิบัติงาน และการขออนุมัติทำงานล่วงเวลา/วันหยุด ของพนักงานในหน่วยงาน เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานใหญ่ต่อไป - จัดทำสรุปข้อมูล และจัดทำ Payment ของผู้รับเหมาในหน่วยงาน - จัดทำทะเบียนคุมเอกสารเข้า - ออก ของหน่วยงาน - พิมพ์เอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิการศึกษา: อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
อายุ: 25-30 ปี ขึ้นไป
จำนวน: 2 อัตรา
ประสบการณ์: 2-3 ปี
เพศ: หญิง
ผู้เข้าชม: 1069 ครั้ง
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 20 พ.ค. 60

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านธุรการ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel , Word) ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ

- เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
- ค่าบ้านพักต่างจังหวัด
- ค่าเดินทาง


วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: พี่หญิง ฝ่ายบุคคล
บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
169/112 หมู่ 7
โทรศัพท์: 024042954
อีเมล์:
เว็บไซต์: http://www.ktconstruction.co.th/

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม นครปฐม
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ , ผช.หัวหน้าแผนกจัดซื้อ นครปฐม
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) นครปฐม

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 7681
 • ชื่อบริษัท: บริษัท เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • ชื่อตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม
 • ประเภทงานหลัก: งานช่าง/วิศวกร/ผู้รับเหมา
 • ประเภทงานย่อย: หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
 • เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
 • วันที่ลงประกาศ: 20 พ.ค. 60
 • ติดต่อ: พี่หญิง ฝ่ายบุคคล