ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล
โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)

โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)

ให้บริการสถานพยาบาลเอกชน


รายละเอียดงาน

1. จัดทำประกาศรับสมัครบุคลากร 2. ดำเนินการรับสมัครบุคลากร คัดกรอง และสัมภาษณ์ เบื้องต้น 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน / ภายนอก เกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน 4. จัดทำทะเบียนประวัติ จัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน 5. เช็ค และบันทึก เวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน 6. จัดทำเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน 7. จัดทำโครงการและรายงานการจัดอบรมต่างๆ 8. อำนวยความสะดวก ประสานงาน และสรุปข้อมูลในการจัดอบรมพนักงาน 9. นำส่ง และรวบรวมติดตามการประเมินผลพนักงานให้กับหน่วยงานต่างๆ 10. ควบคุมการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของพนักงาน 11. จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากร 12. จัดทำรายงานส่งประกันสังคม 13. จัดทำข้อมูล ด้านภาษีเงินได้ของพนักงาน 14. จัดทำ จัดเก็บรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 15. ติดต่อประสานงานการใช้รถของโรงพยาบาล 16. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วุฒิการศึกษา: อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
อายุ: 25-30 ปี ขึ้นไป
จำนวน: 1 อัตรา
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
เพศ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 8545 ครั้ง
เงินเดือน: ตามตกลง
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 26 พ.ค. 60

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ : ชาย / หญิง
- อายุ : 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
- บุคลิกภาพดี ตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ มีจิตอาสา

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว
- ตรวจสุขภาพฟรีประจำปี
- รถรับ- ส่งพนักงาน
- ชุดยุนิฟอร์มพนักงาน
- ส่วนลดคูปองอาหาร


วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง
- สมัครผ่าน E-Mail : [email protected]
- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ : แผนกบุคคลและธุรการ บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลนครินทร์)
61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: แผนกบุคคลและธุรการ
โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์: 075-312800 ต่อ 1214-1215
อีเมล์: ,
เว็บไซต์: http://nakharin.co.th

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
เภสัชกร นครศรีธรรมราช
พนักงานแม่บ้าน นครศรีธรรมราช
พนักงานบุคคล นครศรีธรรมราช
พนักงานผ้า นครศรีธรรมราช
พนักงานยานยนต์ นครศรีธรรมราช
พนักงานช่างซ่อมบำรุง นครศรีธรรมราช

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 5261
 • ชื่อบริษัท: โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
 • ชื่อตำแหน่งงาน: พนักงานบุคคล
 • ประเภทงานหลัก: บัญชี/การเงิน/ธนาคาร
 • ประเภทงานย่อย: งานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร อื่นๆ
 • เงินเดือน: ตามตกลง
 • วันที่ลงประกาศ: 26 พ.ค. 60
 • ติดต่อ: แผนกบุคคลและธุรการ