ตำแหน่ง : เลขานุการทางการแพทย์

บ. คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จก.


รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาล พนักงาน และสาขาปฏิบัติการ เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน 2. สื่อสารพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพพนักงานในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน 3. ติดตามการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีคำแนะนำจากแพทย์ 4. ตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสุขภาพของบริษัทและของลูกค้า รวมถึงสามารถมีส่วนร่วมในการริเริ่มปรับปรุงแก้ไข 5. ติดตามผลการตรวจร่างกายพนักงานที่แพทย์อาชีวอนามัยลงความเห็นว่าสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออื่นๆ เช่น แนะนำให้มีการรักษา ตรวจติดตามต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำทางการแพทย์การรักษา และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องกับพนักงาน และติดตามผลจนกระทั่งพนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 6. ให้การช่วยเหลือ ปรึกษา ให้เรื่องอาชีวอนามัย การตัดสินใจทางการแพทย์ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่สมบูรณ์ที่จะปฏิบัติงาน 7. เข้าร่วมการสร้างแผนป้องกันการเกิดโรค 8. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลตรวจสุขภาพพนักงาน เพื่อสนับสนุนมาตรฐานสุขภาพของบริษัทให้กับสาขาปฏิบัติการ 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของบริษัท 10. เก็บรักษาข้อมูลผลตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างเป็นความลับอยู่เสมอ

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
อายุ: 25-30 ปี ขึ้นไป
จำนวน: 1 อัตรา
ประสบการณ์: 2-3 ปี
เพศ: หญิง
ผู้เข้าชม: 1005 ครั้ง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 11 เม.ย. 59

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี สัญชาติไทย
- จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ของพยาบาล พร้อมใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
- มีประสบการณ์งานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้พื้นฐานใน กฏหมายและข้อบังคับทางการแพทย์และการให้การรักษาด้านสุขภาพ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจน
- มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี
- สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหน่วยงานอื่น ๆ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word, Excel file, Outlook และ Power point
- มีความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: ปิยพร วรรณประสิทธิ์
บ. คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จก.
100/97 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถ.พระราม 9
โทรศัพท์: 022475720-5
แฟกซ์: 022475726-7
อีเมล์:

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
เลขานุการทางการแพทย์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร กรุงเทพฯ
พนักงานประกอบอาหารเบเกอรี่ กรุงเทพฯ
พนักงานทำความสะอาด กรุงเทพฯ
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม กรุงเทพฯ
พนักงานล้างจาน กรุงเทพฯ
พนักงานผู้ช่วยทั่วไป กรุงเทพฯ
พนักงานซักรีด กรุงเทพฯ
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก กรุงเทพฯ
พนักงานประกอบอาหารไทย กรุงเทพฯ
พนักงานประกอบอาหารตะวันตก กรุงเทพฯ

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 5225
 • ชื่อบริษัท: บ. คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จก.
 • ชื่อตำแหน่งงาน: เลขานุการทางการแพทย์
 • ประเภทงานหลัก: แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
 • ประเภทงานย่อย: พยาบาล
 • เงินเดือน: ไม่ระบุ
 • วันที่ลงประกาศ: 11 เม.ย. 59
 • ติดต่อ: ปิยพร วรรณประสิทธิ์